Overslaan en naar de inhoud gaan

'Instroom nieuwe huurders Poelenburg moet beter gereguleerd'

Image

De instroom van huurders in de wijk Poelenburg moet beter worden gereguleerd, vindt het college van Zaanstad. Er moeten zich minder statushouders en mensen met een zwakke sociaaleconomische status vestigen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Ook wil de gemeente in sommige complexen de komst van studenten en creatieven bevorderen.
Afgelopen najaar werd Poelenburg geteisterd door een groep van vijftig jongeren die zich schuldig maakte aan intimidatie, overlast en drugshandel. In reactie daarop heeft de gemeente een actieplan opgesteld om van Poelenburg en het naastgelegen Peldersveld weer open, diverse en kansrijke wijken te maken. PvdA-wethouder Jeroen Olthof omschrijft Poelenburg als een gebied met een hoge concentratie aan kansarme bewoners. Niet alleen wonen er veel mensen van Turkse afkomst. Zij leven in een soort van parallelle samenleving. Afgelopen jaren hebben zich ook veel statushouders en Oost-Europeanen in de wijk gevestigd. Verder vinden relatief veel kansarme ex-Amsterdammers vanwege de lage huurprijzen een plek in Poelenburg. De woningvoorraad is met meer dan zeventig procent sociale huur eenzijdig.Bovendien kent de wijk een groot verloop. "Het beeld is dat bewoners die de mogelijkheid hebben, Poelenburg weer verlaten. Dat komt ook omdat binnen de wijk portiek- en galerijflats overheersen en een wooncarrière praktisch onmogelijk is", aldus de wethouder.
Het college wil op de korte termijn sturen op een meer divers samengestelde bevolking. Zaanstad zou graag gebruik maken van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. "Maar belangrijker is nog dat de gemeenteraad duidelijke keuzes maakt", aldus Olthof. "We moeten stevige maatregelen nemen, bijvoorbeeld door alleen nieuwe huurders toe te laten die een baan hebben." Verder wil hij creatieven en studenten de wijk binnenhalen. "De komst van studenten zou kunnen worden gekoppeld aan vrijwilligerswerk", meent de wethouder.
Voor de langere termijn moeten de problemen worden aangepakt door de bouw van duurdere koopwoningen of eengezinswoningen. Het college ziet kansen bij de herontwikkeling van Poelenburg Oost en de transformatie van de nabijgelegen Achtersluispolder. Enkele jaren geleden ontwikkelden de drie woningcorporaties (Rochdale, Parteon en ZVH) een gezamenlijk voorstel voor massale sloop/nieuwbouw. Door de economische crisis en de problemen bij onder meer Rochdale raakte dat plan op dood spoor.