'Instroom nieuwe huurders Poelenburg moet beter gereguleerd'

24.11.16
'Instroom nieuwe huurders Poelenburg moet beter gereguleerd'

De instroom van huurders in de wijk Poelenburg moet beter worden gereguleerd, vindt het college van Zaanstad. Er moeten zich minder statushouders en mensen met een zwakke sociaaleconomische status vestigen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Ook wil de gemeente in sommige complexen de komst van studenten en creatieven bevorderen.
Afgelopen najaar werd Poelenburg geteisterd door een groep van vijftig jongeren die zich schuldig maakte aan intimidatie, overlast en drugshandel. In reactie daarop heeft de gemeente een actieplan opgesteld om van Poelenburg en het naastgelegen Peldersveld weer open, diverse en kansrijke wijken te maken. PvdA-wethouder Jeroen Olthof omschrijft Poelenburg als een gebied met een hoge concentratie aan kansarme bewoners. Niet alleen wonen er veel mensen van Turkse afkomst. Zij leven in een soort van parallelle samenleving. Afgelopen jaren hebben zich ook veel statushouders en Oost-Europeanen in de wijk gevestigd. Verder vinden relatief veel kansarme ex-Amsterdammers vanwege de lage huurprijzen een plek in Poelenburg. De woningvoorraad is met meer dan zeventig procent sociale huur eenzijdig.Bovendien kent de wijk een groot verloop. "Het beeld is dat bewoners die de mogelijkheid hebben, Poelenburg weer verlaten. Dat komt ook omdat binnen de wijk portiek- en galerijflats overheersen en een wooncarrière praktisch onmogelijk is", aldus de wethouder.
Het college wil op de korte termijn sturen op een meer divers samengestelde bevolking. Zaanstad zou graag gebruik maken van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. "Maar belangrijker is nog dat de gemeenteraad duidelijke keuzes maakt", aldus Olthof. "We moeten stevige maatregelen nemen, bijvoorbeeld door alleen nieuwe huurders toe te laten die een baan hebben." Verder wil hij creatieven en studenten de wijk binnenhalen. "De komst van studenten zou kunnen worden gekoppeld aan vrijwilligerswerk", meent de wethouder.
Voor de langere termijn moeten de problemen worden aangepakt door de bouw van duurdere koopwoningen of eengezinswoningen. Het college ziet kansen bij de herontwikkeling van Poelenburg Oost en de transformatie van de nabijgelegen Achtersluispolder. Enkele jaren geleden ontwikkelden de drie woningcorporaties (Rochdale, Parteon en ZVH) een gezamenlijk voorstel voor massale sloop/nieuwbouw. Door de economische crisis en de problemen bij onder meer Rochdale raakte dat plan op dood spoor.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.