'Instroom nieuwe huurders Poelenburg moet beter gereguleerd'

24.11.16
'Instroom nieuwe huurders Poelenburg moet beter gereguleerd'

De instroom van huurders in de wijk Poelenburg moet beter worden gereguleerd, vindt het college van Zaanstad. Er moeten zich minder statushouders en mensen met een zwakke sociaaleconomische status vestigen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Ook wil de gemeente in sommige complexen de komst van studenten en creatieven bevorderen.
Afgelopen najaar werd Poelenburg geteisterd door een groep van vijftig jongeren die zich schuldig maakte aan intimidatie, overlast en drugshandel. In reactie daarop heeft de gemeente een actieplan opgesteld om van Poelenburg en het naastgelegen Peldersveld weer open, diverse en kansrijke wijken te maken. PvdA-wethouder Jeroen Olthof omschrijft Poelenburg als een gebied met een hoge concentratie aan kansarme bewoners. Niet alleen wonen er veel mensen van Turkse afkomst. Zij leven in een soort van parallelle samenleving. Afgelopen jaren hebben zich ook veel statushouders en Oost-Europeanen in de wijk gevestigd. Verder vinden relatief veel kansarme ex-Amsterdammers vanwege de lage huurprijzen een plek in Poelenburg. De woningvoorraad is met meer dan zeventig procent sociale huur eenzijdig.Bovendien kent de wijk een groot verloop. "Het beeld is dat bewoners die de mogelijkheid hebben, Poelenburg weer verlaten. Dat komt ook omdat binnen de wijk portiek- en galerijflats overheersen en een wooncarrière praktisch onmogelijk is", aldus de wethouder.
Het college wil op de korte termijn sturen op een meer divers samengestelde bevolking. Zaanstad zou graag gebruik maken van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. "Maar belangrijker is nog dat de gemeenteraad duidelijke keuzes maakt", aldus Olthof. "We moeten stevige maatregelen nemen, bijvoorbeeld door alleen nieuwe huurders toe te laten die een baan hebben." Verder wil hij creatieven en studenten de wijk binnenhalen. "De komst van studenten zou kunnen worden gekoppeld aan vrijwilligerswerk", meent de wethouder.
Voor de langere termijn moeten de problemen worden aangepakt door de bouw van duurdere koopwoningen of eengezinswoningen. Het college ziet kansen bij de herontwikkeling van Poelenburg Oost en de transformatie van de nabijgelegen Achtersluispolder. Enkele jaren geleden ontwikkelden de drie woningcorporaties (Rochdale, Parteon en ZVH) een gezamenlijk voorstel voor massale sloop/nieuwbouw. Door de economische crisis en de problemen bij onder meer Rochdale raakte dat plan op dood spoor.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.