Jonge statushouders krijgen voortaan tijdelijk huurcontract

30.10.2015

De gemeente Amsterdam en de woningcorporaties hebben besloten jonge statushouders geen reguliere woning meer met een vast huurcontract aan te bieden. In plaats daarvan krijgen zij de keuze tussen een jongerencontract, een campuscontract (voor studenten) of een aanbod een woning te delen. Het gaat om verblijfsgerechtigden jonger dan 28 jaar. Daarvoor staan er momenteel zo'n 200 op de wachtlijst om in Amsterdam te worden geplaatst. Volgens Rochdale-bestuurder Hester van Buren gaan gemeente en corporaties voor deze groep 'matching'-bijeenkomsten organiseren, zodat potentiële woningdelers zelf hun huisgenoten kunnen uitzoeken.

Wellicht kunnen deze woningdelers terecht in leegstaande Rijksgebouwen. De regering heeft namelijk bekend gemaakt dat ze leegstaande overheidsgebouwen beschikbaar gaan stellen om vluchtelingen een "huisvestingsvoorziening" te bieden. Gemeente krijgen een lijst met leegstaande gebouwen. Maar verder moeten ze zelf aan de slag: voor het maken van een verbouwingsplan. En voor het vinden van investeerders en beheerders. Dat kunnen marktpartijen en corporaties zijn. Overigens moet er gewoon huur worden betaald aan het Rijk.

In veel gevallen zal het niet gaan om geheel zelfstandige wooneenheden. Over eigendom, aanpassingskosten, exploitatie en duur van de voorzieningen is het nodig tot afspraken te komen. Minister Blok wil belemmerende regelgeving zoveel mogelijk ongedaan maken door deze woonvorm een experimentstatus te geven. Hij heeft in ieder geval al één hobbel geslecht. Onder de nieuwe woningwet mogen woningcorporaties geen gebouwen in beheer nemen waarvan zij geen eigenaar zijn. Dat verandert nu weer.
In totaal staan er op de lijst 31 gebouwen, waarvan slechts één in de regio Amsterdam: Hoogte Kadijk 401.