Overslaan en naar de inhoud gaan

Lelystad onderzoekt acht kansrijke locaties voor woningbouw

Image

Het college van Lelystad onderzoekt op acht locaties in de bestaande stad of het mogelijk is woningen te bouwen. Dit is nodig om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningtekort en aan de ambitie om te groeien naar een gezonde, toekomstbestendige stad met meer dan honderdduizend inwoners.

Directe aanleiding is het besluit van de gemeenteraad vorig jaar om 13 locaties voor woningbouw te verkennen en verder uit te werken. Van die locaties blijken acht kansrijk om op korte termijn verder te onderzoeken en uit te werken. “Door op verschillende plekken in de stad woningen te bouwen, zorgen we op korte termijn voor nieuwe woningen voor senioren, starters en gezinnen. We dragen zo bij aan het oplossen van het woningtekort en aan de langere termijn ambitie om de komende tien jaar te groeien naar een gezonde toekomstbestendige stad met 15.000 woningen en daarna tot 40.000 woningen in 2040”, aldus wethouder Adam Elzakalai.

De acht locaties zijn: locatie Skatepark, Binnendijk/Lage Dwarsvaart; locatie Fietscross Noordersluis, Visarenddreef/Westerdreef; locatie Stationsdreef / De Veste 10; locatie Stationsgebied, Visarenddreef/Stationsplein; locatie Entree Larserdreef, Zaanstraat/Merwede; locatie Bedrijventerrein Kempenaar, Kempenaar 01; locatie Hanzepark, Stationslaan/Koningsbergenstraat; locatie De Akker. Zij worden onderzocht op het gebied van verkeer, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.