Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer hulp voor alle corporatiehuurders met een dreigende financiële achterstand

Image

Woningcorporaties, maatschappelijk dienstverleners en de gemeente Amsterdam gaan nog intensiever samenwerken om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot oplopende financiële problemen bij huurders van woningcorporaties. Iedere huurder die een (dreigende) financiële achterstand heeft, krijgt een hulpaanbod. Deze aanpak wordt ingezet zolang als het nodig is.

“De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel huurders die (een deel) van hun inkomen zijn verloren. Het is enorm van belang dat we huurders juist in deze zware periode niet in de steek laten en ze zo vroeg mogelijk helpen”, zo verklaart PvdA-wethouder Marjolein Moorman van Armoedebeleid.

Coulance en maatwerk staan in deze aanpak centraal. Corporaties spannen zich maximaal in om betalingsregelingen te treffen of uitstel van betaling te geven en proberen overdracht van dossiers aan deurwaarders te voorkomen. Voorwaarde daarbij is wel dat huurders meewerken. Woningontruimingen worden tot nader order uitgesteld; ontruimingen vanwege criminele activiteiten uitgezonderd.
Ook zullen huurders met betalingsproblemen eerder, al na één maand, bij de gemeente worden aangemeld. Dat moet voorkomen dat huurachterstanden oplopen. Gemeente en maatschappelijk dienstverleners proberen vervolgens voor iedereen een passende oplossing te vinden. Standaard is sprake van een inkomenscheck. Ook worden huurders begeleid naar inkomensregelingen.

Vanaf het uitbreken van de coronacrisis hebben zich al 1.100 huurders van woningen en nog eens 1.500 huurders van bedrijfspanden gemeld vanwege dreigende huurachterstanden door verlies van inkomen. Een groot deel van deze groep kan aanspraak maken op inkomensregelingen en andere tegemoetkomingen vanuit de rijksoverheid.