Overslaan en naar de inhoud gaan

Minister De Jonge op werkbezoek bij Stichting !WOON

Image

Op werkbezoek bij Stichting !WOON liet demissionair minister Hugo de Jonge, en in zijn gevolg een aantal ambtenaren, zich bijpraten over de werkzaamheden van !WOON en de situatie op de woningmarkt in de regio Amsterdam. De revue passeerden wooncoöperaties, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, de situatie bij Change= en de implementatie van de Wet Goed Verhuurderschap. 

De Jonge was zeer geïnteresseerd in de implementatie van de Wet Goed Verhuurderschap. Onderdeel daarvan is een verplicht gemeentelijk meldpunt. !WOON verzorgt inmiddels voor een aantal gemeenten in de regio Amsterdam dat meldpunt. De hoofdstad heeft ervoor gekozen zelf een meldpunt in te richten naast het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van !WOON. Volgens Gert-Jan Bakker bijt dat elkaar niet: "Er wordt goed samengewerkt en informatie uitgewisseld. Zij zitten op het bestuurlijke traject, wij blijven diezelfde huurder ondersteunen richting huurcommissie. Dat kan de gemeente dan weer niet doen. De gemeente zit nu wel sneller aan tafel als er wat mis is. Dat is het goeie van de wet." !WOON of de rechtsvoorganger ASW verzorgen in Amsterdam al een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag sinds 2001. Bakker: "Samengevat bieden wij ondersteuning aan huurders tegen malafide verhuurders." Hij ziet een verschuiving van de verzoeken om steun: "Er is de laatste jaren een enorme toename van expats die een beroep op ons doen. Het tegenwoordige verdienmodel van huisjesmelkers is om de borg niet terug te betalen. Dat is vaak twee keer de maandhuur."

De Jonge vroeg zich af waarom Amsterdam niet overweegt in bepaalde wijken een verhuurvergunning in te voeren. Daar werden twee redenen voor gegeven: Het is in Amsterdam moeilijk aan te tonen dat er wijken onder druk staan, een criterium voor invoering. Bovendien wordt de vergunningverlening een enorm bureaucratisch proces, terwijl de handhavingsmogelijkheden niet veel toenemen. Dat wordt volgens De Jonge anders als de Wet Betaalbare Huur van kracht wordt: "Een onderbelicht element daarvan is dat het WWS dwingend wordt."

Om de noodzaak van die wet nog eens te onderstrepen werd De Jonge meegenomen naar een woning van 62 m2, energielabel D op het Sierplein in Nieuw-West. Het puntentotaal van deze woning komt dankzij 50 punten gerelateerd aan de hoge WOZ-waarde op 153 punten uit. 142 punten is nu de liberaliseringsgrens. Bewonersconsulent Elmer van den Berg: "Dat betekent met de huidige puntentelling dat de verhuurder kan vragen wat hij wil. Bijvoorbeeld 2.000 euro. En dat gebeurt ook."

De Jonge: "Daarom moeten we huurders beter beschermen. Dat doen we met de Wet betaalbare huur. We doen twee dingen. We breiden het puntenstelsel uit waardoor we de maximale huurprijs reguleren. En die maximale huurprijs is vervolgens dwingend. Er mag niet meer worden gevraagd."

Het wetsvoorstel wacht overigens nog altijd op een advies van de Raad van State. De Jonge kondigde ondertussen alweer een bijstelling aan om de nieuwbouw van middeldure huurwoningen niet te frustreren. Er komt bij nieuwbouw een opslag van 10 procent op de maximale huur in plaats van 5. Overigens geldt de regulering alleen voor nieuwe huurcontracten.