Overslaan en naar de inhoud gaan

Minister De Jonge wil vanaf 2024 hoge huren aan banden leggen

Image

Minister Hugo de Jonge wil vanaf 2024 de huren in de middeldure huursector gaan reguleren. Dat zegt hij in een interview in Het Parool. "Ik wil ook in de middenhuur mensen beschermen tegen te hoge huren. Door normen te stellen aan de huurprijs net als bij de sociale huur. Die wet moet in 2024 van kracht zijn.”

In het coalitieakkoord van het huidige kabinet werd al een passage opgenomen over een vorm van huurprijsbescherming voor middenhuurwoningen. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat het voor institutionele beleggers rendabel moet blijven om in dergelijke woningen te investeren. 

Er is nog niets bekend over de uitwerking. Een vaak gesuggereerde maatregel is om het huidige woningwaarderingssysteem 'door te laten lopen' naar zo'n 1.000 -1.050 euro huur. Vanuit beleggersorganisaties is tot dusver succesvol gelobbyd tegen eerdere voorstellen voor huurprijsregulering in de vrije huursector, zoals de 'noodknop middenhuur'. Juist met het argument dat dit de nieuwbouwproductie zou frustreren.

Hugo de Jonge bracht kort geleden zijn plannen naar buiten om de woningproductie op te schroeven naar 100.000 woningen per jaar vanaf 2024, waarvan15.000 flexwoningen. Betaalbaarheid staat voor hem daarbij voorop, zo benadrukt hij in het Parool-interview: "Als gewone mensen geen woning meer kunnen betalen, hebben we echt iets niet goed gedaan. Dus moeten we én meer gaan bouwen én iets doen aan de huurmarkt."

De Jonge wil afdwingen dat tweederde van de nieuwbouw  'betaalbaar' is en dat elke gemeente toewerkt naar een woningvoorraad met minimaal 30 procent sociale woningbouw.