Motie vakantieverhuur aangenomen, zonder steun VVD en PVV

20.06.17
Motie vakantieverhuur aangenomen, zonder steun VVD en PVV
update 15:30
Vandaag heeft de Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht gemeenten te helpen met het reguleren en handhaven van vakantieverhuur. De enige concrete maatregel die in de motie van SP, GroenLinks, CDA en Denk wordt genoemd is de beperking van het aantal overnachtingen. Alle partijen stemden voor, met uitzondering van PVV en VVD.
 
Wethouder Laurens Ivens had Kamerleden opgeroepen voor de motie te stemmen. Gezien de te verwachten verdere groei van het toerisme vindt hij het noodzakelijk om verdere stappen te kunnen zetten in het bestrijden van de ongewenste effecten van vakantieverhuur. "Nu al is het zo dat in het centrum van Amsterdam de schaal van vakantieverhuur zo groot is geworden dat de leefbaarheid in buurten en het woongenot van bewoners onder druk staan, iets wat zich inmiddels verspreidt naar de aangrenzende wijken."
In oktober gaat Amsterdam al een meldplicht invoeren. Amsterdam wil graag een onderzoek naar een aanvullend instrumentarium dat zich niet beperkt tot woningonttrekking, de kapstok waar het beleid nu grotendeels aan is opgehangen. De gemeente kan volgens Ivens veel via haar huisvestingsverordening regelen, "maar het moet wel passen in de wet, anders ontstaan juridische discussie en onzekerheid. Andere oplossingen met bijvoorbeeld een flexibeler dagencriterium of een gebiedsgerichte aanpak worden bemoeilijkt door wetten die niet zijn toegesneden op het nieuwe fenomeen vakantieverhuur." 
Een gevolg daarvan is een complexe en tijdrovende handhavingspraktijk waarmee meerdere wetten uit de kast moeten worden gerukt: de Woningwet, de Huisvestingswet en de Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplan). Volgens Ivens moet er worden nagedacht over andere wetten en regels, met als doel om vakantieverhuur aanvaardbaar te houden voor bewoners en de handhaving zo eenduidig en effectief mogelijk te organiseren.
Of de voorzichtig geformuleerde motie daadwerkelijk tot meer handvatten leidt is nog de vraag. Een vorige breed gesteunde motie waarin minister Blok werd gevraagd een wettelijke meldingsplicht mogelijk te maken, werd uiteindelijk niet uitgevoerd. Volgens het kabinet was een nieuwe wet teveel van het goede. Amsterdam kon dat ook in de huisvestingsverordening regelen. In de huidige motie wordt de regering verzocht "gemeenten behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristisch verhuur te kunnen reguleren en te handhaven."
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS