Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw initiatief om schimmelwoningen aan te pakken

Image

De Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente komen met een nieuw initiatief om de hardnekkige problematiek van vocht en schimmel in woningen aan te pakken. Het college heeft met de corporaties afgesproken om een eenduidige aanpak te gaan hanteren bij melding voor schimmelklachten. Hoe dit aanpak er precies gaat uitzien wordt vastgelegd in de nieuwe prestatieafspraken 2024-2027. Maar vooruitlopend daarop zijn al enkele werkafspraken gemaakt, gericht op snelle opvolging van een melding. Het streven is binnen twee weken een huisbezoek in te plannen. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken en worden oplossingsrichtingen met de huurder besproken. Bouwkundige oorzaken worden door de woningcorporatie opgelost, tenzij dat niet realistisch is omdat een pand bijna wordt gesloopt of gerenoveerd. Dan wordt wel gekeken naar andere oplossingen. 

Gemeente en corporaties gaan de komende maanden in overleg om een sluitende aanpak te ontwikkelen. De woningcorporaties zeggen toe vóór de volgende winter een verbeterde aanpak van vocht en schimmel op orde te hebben. "We gaan zorgen voor een goede doorverwijzing en opvolging van de klacht en gratis hulpmiddelen bij beginnende problemen. Ook zal bij een melding snel iemand langs komen die met u kijkt naar uw klacht en helpt. Daarnaast is er een apart meldpunt voor huurders die te lang moeten wachten op een oplossing." Dat is het bestaande meldpunt woningonderhoud

Overigens kan de gemeente sinds 2017 handhavend optreden tegen vocht en schimmel. Verhuurders kunnen onder last van een dwangsom aangeschreven worden om de problemen op te lossen. Volgens Zita Pels werkt die aanpak goed, zo schrijft zij aan de gemeenteraad. Maar ze zegt er gelijk bij dat handhaving ingewikkeld is omdat vaak sprake is van een combinatie van bewonersgedrag en bouwkundige oorzaken.

 

Trefwoorden