Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe afspraken met corporaties in Purmerend, Zaanstad en Landsmeer

Image

De gemeente Purmerend onderzoekt de mogelijkheden van de bouw van sociale koopwoningen. Corporaties en gemeente zien graag een blijvend segment van betaalbare koopwoningen, zodat er aanbod is en blijft voor starters op de koopmarkt met een middeninkomen.

Het is een van de elementen in de nieuwe afspraken tussen de gemeente Purmerend, de corporaties en de vertegenwoordiging van de huurders. Ook gaan alle partijen aan de slag met een nieuw Akkoord van Purmerend om daarmee voor de middellange termijn de groei van corporatievoorraad en de realisatie van meer huurwoningen in het middensegment veilig te stellen.
“De noodzaak tot bouwen wordt door iedereen onderschreven. De effecten van het tekort worden steeds zichtbaarder in de Purmerendse samenleving. Ik ben dan ook blij met de afspraak dat we op zeer korte termijn aan de slag gaan met een nieuw Akkoord van Purmerend, waar ook realisatie van middeldure huurwoningen een plek krijgt”, aldus wethouder Thijs Kroese.

Ook in Zaanstad zijn nieuwe afspraken gemaakt. De komende jaren worden in de Zaanstreek veel corporatiewoningen vernieuwd en verbeterd door renovatie en soms door nieuwbouw. Centraal in de afspraken staat een betere positie van huurders. Onno Elema, voorzitter van huurderskoepel HoZ spreekt van een mooi resultaat. “Hiermee hopen we processen rond renovatie en nieuwbouw te versnellen en de positie van huurders te verstevigen.”

In Landsmeer heeft de gemeente afspraken gemaakt van woningcorporatie Rochdale. Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een sociale huurwoning is veel groter dan het aanbod. Het ontbreekt echter aan ontwikkellocaties. Rochdale heeft toegezegd de bestaande sociale voorraad zo goed mogelijk te beschermen. Van verkoop van bestaand bezit zal de komende vier jaar geen sprake zijn.