Ondernemers Czaar Peterstraat ontevreden over Eigen Haard

02.03.10

Ondernemers Czaar Peterstraat ontevreden over Eigen Haard

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Czaar Peterstraat zegt zich grote zorgen te maken over de vernieuwing van de straat. De afgelopen jaren is de straat door de komst van kleinschalige en culturele bedrijvigheid steeds aantrekkelijker geworden. Maar nu zou de betrokken woningcorporatie Eigen Haard het tempo van de renovatie zo ver opvoeren, dat onvoldoende afstemming plaats vindt met betrokken winkeliers en andere ondernemers. Sommige ondernemers mogen niet terugkeren, bij andere kan dat alleen als ze direct een commerciële huur gaan betalen. Juist voor startende ondernemers is een huurgewenning – zoals elders in de stad wel gebeurt – volgens het bestuur heel belangrijk.

Woordvoerder Wim de Waard van Eigen Haard betoogt dat de betrokken ondernemers al jaren weten dat hun lage huur tijdelijk was. In het verleden konden beginnende bedrijfjes uit met name de culturele en creatieve hoek tegen lage huurprijzen  nog te renoveren winkelpanden in de straat huren. Dit heeft geholpen de buurt te revitaliseren. Maar de 'pioniers' wisten volgens De Waard dat ze na de renovatie een normale huur moesten gaan betalen. "Overigens vragen we nu geen markthuur, maar 75 procent daarvan." 

De Czaar Peterbuurt heeft zich de laatste jaren zeer positief ontwikkeld. Het is volgens De Waard al lang geen achterstandswijk meer; er zou daarmee voor de corporatie ook geen rechtvaardiging zijn de verhuur van winkelruimtes zwaar te subsidiëren. "We kunnen deze ruimtes goed verhuren. We zoeken nog wel naar een ander plekje voor de betrokken huurders.'

Geen overleg

De ondernemersvereniging klaagt over gebrek aan overleg. Eigen Haard zou dat uit de weg gaan: "Op brieven en uitnodigingen wordt niet gereageerd en overleg wordt vijf minuten voor de start afgeblazen.Ook op een klachtbrief aan de directie is meer dan vier weken na dato geen enkele reactie – mondeling, schriftelijk – gekomen."

De Waard stelt dat Eigen Haard erg veel belang hecht aan goed overleg met de ondernemersvereniging. De miscommunicatie komt volgens hem voor een deel omdat er een brief van Eigen Haard niet is aangekomen.

Het bestuur van de Ondernemersvereniging is medio maart naar buiten getreden in de hoop dat het stadsdeel  een bemiddelende rol kan spelen en "vooral om de betrokken ondernemers in de straat meer kansen te bieden om hun juist opgebouwde bedrijfjes met succes voort te zetten in de Czaar Peterstraat."

Bron oa: persbericht ondernemersvereniging Czaar Peterstraat

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.