Ondernemers Czaar Peterstraat ontevreden over Eigen Haard

02.03.10

Ondernemers Czaar Peterstraat ontevreden over Eigen Haard

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Czaar Peterstraat zegt zich grote zorgen te maken over de vernieuwing van de straat. De afgelopen jaren is de straat door de komst van kleinschalige en culturele bedrijvigheid steeds aantrekkelijker geworden. Maar nu zou de betrokken woningcorporatie Eigen Haard het tempo van de renovatie zo ver opvoeren, dat onvoldoende afstemming plaats vindt met betrokken winkeliers en andere ondernemers. Sommige ondernemers mogen niet terugkeren, bij andere kan dat alleen als ze direct een commerciële huur gaan betalen. Juist voor startende ondernemers is een huurgewenning – zoals elders in de stad wel gebeurt – volgens het bestuur heel belangrijk.

Woordvoerder Wim de Waard van Eigen Haard betoogt dat de betrokken ondernemers al jaren weten dat hun lage huur tijdelijk was. In het verleden konden beginnende bedrijfjes uit met name de culturele en creatieve hoek tegen lage huurprijzen  nog te renoveren winkelpanden in de straat huren. Dit heeft geholpen de buurt te revitaliseren. Maar de 'pioniers' wisten volgens De Waard dat ze na de renovatie een normale huur moesten gaan betalen. "Overigens vragen we nu geen markthuur, maar 75 procent daarvan." 

De Czaar Peterbuurt heeft zich de laatste jaren zeer positief ontwikkeld. Het is volgens De Waard al lang geen achterstandswijk meer; er zou daarmee voor de corporatie ook geen rechtvaardiging zijn de verhuur van winkelruimtes zwaar te subsidiëren. "We kunnen deze ruimtes goed verhuren. We zoeken nog wel naar een ander plekje voor de betrokken huurders.'

Geen overleg

De ondernemersvereniging klaagt over gebrek aan overleg. Eigen Haard zou dat uit de weg gaan: "Op brieven en uitnodigingen wordt niet gereageerd en overleg wordt vijf minuten voor de start afgeblazen.Ook op een klachtbrief aan de directie is meer dan vier weken na dato geen enkele reactie – mondeling, schriftelijk – gekomen."

De Waard stelt dat Eigen Haard erg veel belang hecht aan goed overleg met de ondernemersvereniging. De miscommunicatie komt volgens hem voor een deel omdat er een brief van Eigen Haard niet is aangekomen.

Het bestuur van de Ondernemersvereniging is medio maart naar buiten getreden in de hoop dat het stadsdeel  een bemiddelende rol kan spelen en "vooral om de betrokken ondernemers in de straat meer kansen te bieden om hun juist opgebouwde bedrijfjes met succes voort te zetten in de Czaar Peterstraat."

Bron oa: persbericht ondernemersvereniging Czaar Peterstraat

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS