Pensioenfondsen investeren in Wallengebied

14.07.16
Pensioenfondsen investeren in Wallengebied

Na lange onderhandelingen kunnen Stadgenoot, de gemeente Amsterdam en vermogensbeheerder Syntrus Achmea de oprichting van een 1012Inc aankondigen, een beheer- en investeringsmaatschappij voor het Wallengebied. Het volledige bezit van de NV Stadsgoed wordt onderdeel van het nieuwe bedrijf dat als doelstelling meekrijgt de leefbaarheid in het gebied te verbeteren door vastgoed aan te kopen en te beheren.

NV Stadsgoed was een volle dochter van woningcorporatie Stadgenoot. Het bedrijf werkte in het kader van Project1012 nauw samen met de gemeente bij het opkopen van tal van prostitutiepanden in de Amsterdamse binnenstad. Maar dat bezit past niet meer bij kerntaken van een woningcorporatie zoals die in de nieuwe Woningwet zijn geformuleerd. Slechts een kwart van het bezit van NV Stadsgoed bestaat uit woningen. Daarnaast had de corporatie onvoldoende middelen om verdere strategische aankopen te doen, een van de doelstellingen van NV Stadsgoed.
Stadgenoot brengt 140 panden in met een waarde van 170 miljoen euro. Syntrus Achmea koopt zich in - namens Rabobank pensioenfonds en het pensioenfonds voor de Landbouw - voor 59 miljoen euro. Dat geld gaat grotendeels naar Stadgenoot, maar zo'n 7,5 miljoen is beschikbaar voor nieuwe aankopen. De gemeente wordt de derde aandeelhouder in het nieuwe bedrijf; daartoe wordt een lening van 21 miljoen aan Stadgenoot omgezet in aandelen.
Het verse geld wordt mede benut voor de aankoop van nieuwe gebouwen. De nieuwe doelstelling van de gemeente is niet alleen het aantal bordelen verminderen, maar ook een dam opwerpen tegen de oprukkende monocultuur van coffeeshops, ijswinkels en andere toeristenwinkels. Een huisarts of een groenteboer moet zich ook nog in het gebied kunnen handhaven. De aandeelhouders hebben vastgelegd genoegen te nemen met een suboptimaal rendement van minimaal zo'n vier procent.
Directievoorzitter Henk Jagersma stelt in het FD dat Syntrus Achmea daarmee wellicht geld laat liggen maar op lange termijn meer belang heeft bij een aantrekkelijk gemengd gebied. Maar minstens zo belangrijk is ongetwijfeld dat de belegger in ruil voor zijn participatie elders een aantal grondposities krijgt om 750 middensegment huurwoningen te bouwen. Eerder leidde deze 'voorrangsregeling' tot kritiek van andere marktpartijen en vragen in de gemeenteraad. Gemeenten en Syntrus Achmea benadrukken dat er een marktconforme prijs wordt betaald voor de grond.

Als eerste aankopen van 1012Inc staan een aantal bordelen op de rol die volgens een gemeenteraadsbesluit de activiteiten moeten staken. Ook de overname van bezit van Ymere in het 1012-gebied wordt genoemd. Tot slot is geregeld dat ook de NV Zeedijk, waarin de gemeente Amsterdam een meerderheidsbelang heeft, kan worden ingebracht. Stadgenoot wil langzaam zijn belang verder afbouwen. Bij de oprichting van 1012Inc is de aandelenverhouding 44 procent Stadgenoot, 20 procent gemeente en 36 procent Syntrus Achmea. Gestreefd wordt naar een aandelenverhouding op termijn van 30 procent per deelnemende partij, waarbij 10 procent beschikbaar komt voor kleinere, buurtgebonden investeerders.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.