Pensioenfondsen willen weer investeren in huurwoningen

26.09.11

Pensioenfondsen willen weer investeren in huurwoningen

Institutionele beleggers willen grote aantallen vrije sectorhuurwoningen bouwen en overnemen van corporaties. Dat staat in de 'visie' die de IVBN op 23 september aanbood aan de Tweede Kamer, gemeenten en de woningsector. Ze verwachten ook de nieuwbouwproductie van vrije sector huurwoningen op te kunnen schroeven van 2.000 naar 10.000 per jaar, mits de overheid markthuren mogelijk maakt. En - ook zeldzaam - er is geld. Pensioenfondsen zijn niet afhankelijk van bancaire financiering. 

Ook de IVBN constateert in het visie-document nog eens dat er een enorme kloof bestaat tussen de sociale huur- en de koopsector. De sociale huurmarkt telt nu 2,4 miljoen woningen en de vrije sector huurmarkt 250.000. woningen met een huur tussen de 650 en 900 euro zijn er nog veel minder, terwijl voor dat segment de vraag juist sterk groeit nu er voor corporatiewoningen een strikte inkomensgrens geldt en de eisen voor hypotheekverlening veel strenger zijn geworden.

De IVBN stelt dat institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, een veel grotere rol kunnen spelen op de huurmarkt. Ze willen dat ook graag: "Beleggen in Nederlandse huurwoningen, met een voorspelbare, stabiele inkomstenstroom en een beperkt risico op waardedaling is weer interessant, gezien het huidige onzekere beursklimaat.”

De pensioenfondsen willen daarom graag delen van het corporatiebezit tegen marktwaarde overnemen, met daarbij een waarborg van verdere duurzame exploitatie. Dat zou ook voor corporaties voordelig zijn: "Door verkoop kunnen woningcorporaties de benodigde liquiditeiten verkrijgen om te investeren in hun kerntaken van sociale huisvesting." 
De IVBN ziet woningcorporaties liever niet actief op de vrije sector huurmarkt, tenzij ze dit in financieel en juridisch afgescheiden dochters doen. "Alleen zo is een gelijk speelveld mogelijk", zegt IVBN-bestuurslid Henk Jagersma (tevens directievoorzitter bij Syntus Achmea) op AedesNet.
De beleggers hebben wel een wensenlijstje bij de politiek neergelegd: Woningen moeten tegen marktwaarde verhuurd kunnen worden. De IVBN pleit daarom voor een ruimer huurbeleid (geen inflatievolgende huurverhogingen), een regelmatige inkomenstoets voor corporatiehuurders en regionalisering van het woningwaarderingssysteem (puntenstelsel). 

ABP-convenant

Institutionele beleggers investeerden in de jaren 80 met het ABP-convenant in tienduizenden Nederlandse huurwoningen en gaven daarmee een sterke impuls aan de bouwsector. Aan het begin van deze eeuw hadden institutionele beleggers nog meer dan 300.000 huurwoningen in bezit. IVBN-leden hebben er nu nog 133.000, maar volgens Jagersma kan dat bezit weer tenminste naar 300.000 terug. Jagersma op Aedesnet: "Nu beleggen de pensioenfondsen gemiddeld 9 procent in Nederlands vastgoed. Stel dat dit gemiddelde aandeel met 1 procent toeneemt. Dat levert 7 miljard euro extra op. Daarvan kunnen we 35.000 tot 40.000 woningen bouwen.'
De andere weg dat corporaties een deel van hun hun woningen verkopen:  "De sociale huurmarkt telt nu 2,4 miljoen woningen en de vrije sector huurmarkt 250.000. Ik vind dat we jaarlijks 50.000 tot 100.000 woningen moeten omzetten. Als we dat tien jaar lang doen, komen we ergens."

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.