Overslaan en naar de inhoud gaan

'Personeelslasten buiten leefbaarheidsbudget'

De Tweede Kamer vindt dat personeelskosten geen deel moeten uitmaken van het leefbaarheidsbudget van woningcorporaties. Daarover is afgelopen week een motie aangenomen. Aedes drong eerder op hetzelfde aan bij de minister. Bij de behandeling van de Woningwet stelde de Kamer het leefbaarheidsbudget van 125 euro vast op basis van onderzoeken waarbij personeelslasten niet waren meegerekend. Tot verbazing van een groot deel van de Kamer liet de Autoriteit woningcorporaties personeel, zoals huismeesters, wél binnen dat budget vallen.
De SP riep de minister daarom in een motie op om bij de uitwerking van het leefbaarheidsbudget wel bij de gemaakte berekeningen aan te sluiten. "De taken van corporaties zijn in de Woningwet beperkt", zei Fashad Bashir (SP), indiener van de motie. "Maar dat mag er niet toe leiden dat er geen huismeester meer kan zijn of dat er niet meer geïnvesteerd kan worden in leefbaarheid. De buurt moet fijn en veilig zijn voor de bewoners. Daarom moet dat budget beschermd worden."