Overslaan en naar de inhoud gaan

Prestatieafspraken Zaanstad: 3.000 nieuwe sociale huurwoningen tot 2030

Image

Zaanstad zet breed in op het verbeteren van het wonen, zo blijkt uit de Samenwerkingsovereenkomst 2020-2024. Naast investeringen in bestaande wijken en de leefbaarheid is de ambitie de komende tien jaar drieduizend nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Voor de komende vier jaar zal de voorraad sociale huurwoningen met negenhonderd woningen groeien. In 2024 moet Zaanstad over 26.000 sociale huurwoningen beschikken. Ook wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad. Het streven is om 2.500 bestaande woningen te verduurzamen.

De situatie op de Zaanse woningmarkt vraagt volgens betrokken partijen om een forse gezamenlijke inspanning, zowel in de groei van het aantal sociale huurwoningen als in het leefbaar houden van de Zaanse wijken. "We hebben met elkaar goede, soms pittige gesprekken gevoerd", aldus PvdA-wethouder Songül Mutluer. "Toch staat in tegenstelling tot de afgelopen vier jaar niet het behoud, maar de groei van het aantal sociale huurwoningen centraal. En dat vergt lef en vertrouwen. Ook ben ik blij met de bijdragen aan de leefbaarheid en kansengelijkheid in de Zaanse wijken. Alles draait om de juiste balans. We willen kwetsbaarheid in bepaalde buurten niet concentreren en ook de verhouding blijven bewaken in de toewijzing van woningen voor kwetsbare groepen en andere woningzoekenden via een matching tafel.”

Ook willen gemeente, corporaties en huurders meer ruimte creëren op de sociale huurwoningmarkt. Door bijvoorbeeld betere doorstroming van senioren naar een passende woning en het beter benutten van de bestaande woonruimte, zoals jongerencontracten, woningdelen en het bestrijden van woonfraude. Ook worden er meer sociale huurwoningen toegewezen aan Zaanse woningzoekenden en krijgen Zaanse huurders voorrang bij verkoop van een sociale huurwoning en bij verhuur van vrije sectorwoningen.