Raad omarmt Amsterdamse Prestatieafspraken, zonder veel enthousiasme

28.11.2019
Image
De Amsterdamse raad schaarde zich gisteren achter de nieuwe Samenwerkingsafspraken 2020-2023 met de woningcorporaties en de huurderskoepels. Maar niemand leek echt blij met het resultaat, zelfs verantwoordelijk wethouder Ivens niet. Dat resultaat loopt namelijk nogal uit de pas met de ambities van het college. De linkse partijen in het college waren kritisch op de bescheiden toename van de sociale woningvoorraad, de huurverhoging boven inflatie en de doorgaande verkoop van sociale huurwoningen. D66 was niet blij met de bescheiden bijdrage van de corporatiesector aan het middensegment, zo'n 275 woningen per jaar, het totaal van liberaliseringen en nieuwbouw. VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé wreef nog wat zout in de wonde. Ze sprak zelfs van ‘dramatische afspraken voor de middeninkomens’.
In de afspraken zeggen de corporatie toe 2.500 woningen per jaar te bouwen en de netto sociale voorraad met 750 te laten groeien. Naast afspraken over nieuwbouw, verduurzaming, onderhoud en betaalbaarheid van de sociale voorraad bevat het akkoord afspraken over huisvesting van speciale doelgroepen, en verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen. Voor studentenhuisvesting is een apart convenant gesloten. De nieuwbouw van studentenhuisvesting is wel onderdeel van de aangekondigde bouwproductie van 2.500 huurwoningen. 
 
Lees hier meer over de Samenwerkingsafspraken 2020-2023:

Trefwoorden