Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van State kraakt kabinetsvoorstel versoberen huurtoeslag

Image

De Raad van State kraakt de versobering van de huurtoeslag door over te stappen naar een normhuur. Minister de Jonge krijgt het advies de huurtoeslag te herzien met passende aandacht voor de gevolgen voor de burger. 

Normhuur houdt in dat huurders geen huurtoeslag krijgen ten opzichte van de feitelijke huur die ze betalen, maar ten opzichte van een ‘normhuur’. De Raad van State constateert dat grote groepen huurders er door de kabinetsplannen in inkomen op achteruitgaan. Met name de normhuur van 520 euro in de maand wordt te laag gevonden. Uit een analyse van het Nibud blijkt dat twee derde van de huidige huurders met een toeslag er in de kabinetsplannen op achteruitgaat, relatief vaak betreft het gezinnen met kinderen. Ook wordt volgens de Raad van State de gehoopte versimpeling niet bereikt.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting laat in een reactie weten, dat de invoering van normhuren opnieuw wordt gewogen. Onduidelijk is wat er gebeurt met de andere voorstellen van het kabinet, zoals harmonisatie van de leeftijdsgrens, het schrappen van de maximum huurgrens en het meetellen van de servicekosten. 

De Woonbond raadt aan helemaal af te zien van een normhuur. “Terwijl steeds meer huurders moeite hebben rond te komen door oplopende kosten voor levensonderhoud, is het verlagen van de huurtoeslag voor huurders met een relatief hoge huur al helemaal niet te verdedigen”, zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. Eerder verklaarden Aedes en VNG zich ook al tegenstander van normhuren.