Rechter buigt zich over verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst

28.06.17
Rechter buigt zich over verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst

De rechtbank houdt maandag de eerste zitting in de zaak van de Woonbond tegen de Nederlandse staat en de verhuurderskoepels over de ‘Gluurverhoging’. De Woonbond eist een einde aan het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders door de Belastingdienst. De Belastingdienst mag namelijk geen inkomensgegevens verstrekken aan private partijen. Daarnaast is de procedure bedoeld om de inkomensafhankelijke huurverhogingen terug te draaien.

"De afgelopen jaren zijn inkomensgegevens van miljoenen huurders gedeeld zodat verhuurders de huurprijzen voor middeninkomens enorm konden laten stijgen. Een grootschalige schending van de privacy van huurders, om huurprijzen voor middeninkomens explosief te kunnen laten stijgen", zegt Woonbond-directeur Ronald Paping. "Jaar na jaar is de privacy van huurders geschonden. We hopen dat daar nu een einde aan komt."

Vanaf 2013 hebben huishoudens met een bruto jaarinkomen vanaf € 33.600,- een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Om het inkomen te kunnen vaststellen, maakten verhuurders gebruik van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Begin 2016 oordeelde de Raad van State dat de Belastingdienst deze inkomensverklaringen nooit had mogen verstrekken. Daarna heeft minister Blok getracht om een juridische basis te creëren voor de verstrekking van inkomensverklaringen. Ook na deze wetswijziging blijft het opstellen en verstrekken van inkomensverklaringen volgens de Woonbond onrechtmatig. Voor het opstellen van de inkomensverklaringen wordt namelijk gebruik gemaakt van gegevens uit de Basisregistratie Inkomen (BRI). Deze gegevens mogen alleen worden gedeeld met overheidsorganen en niet met private partijen, zoals verhuurders.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS