Recordboete voor illegaal hotel

24.05.13
Recordboete voor illegaal hotel

De gemeente Amsterdam heeft de eigenaar en beheerder van een pand aan de Keizersgracht deze week een recordboete van €144.000 opgelegd voor het illegaal exploiteren van een hotel. Eind februari werd het illegale hotel gesloten na een gezamenlijke controle van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS), Stadsdeel Centrum en Brandweer Amsterdam-Amstelland. Tijdens de controle bleken zes brandonveilige appartementen in het pand zonder vergunningen aan toeristen te worden verhuurd.
Illegale hotels vormen een steeds groter probleem in de stad. Wethouder Freek Ossel (Wonen): “Brandonveiligheid en overlast in de buurt komt nog teveel voor in deze stad. Ook worden duizenden woningen zo vrijwel permanent aan de woningvoorraad onttrokken. Door middel van strenge handhaving willen we dit stevig aanpakken.“
Door de samenwerking tussen verschillende gemeentelijke onderdelen wordt er strenger gecontroleerd op illegale hotels. Samen met hoge boetes en in veel gevallen sluiting van een pand wil de gemeente eigenaren dwingen om de regels te volgen en de overlast terug
te dringen. Vanaf eind 2012 zijn er zes illegale hotels met totaal 42 appartementen gesloten en beboet. Meestal ontbraken essentiële brandveiligheidsvoorzieningen waardoor gebruikers van het pand in geval van brand onvoldoende tijd hebben om veilig buiten te komen.
De illegale hotels werden ondermeer gevonden door meldingen en klachten van bewoners, door internetonderzoek en door onderzoek op straat.
Op dit moment doen de dienst WZS en Stadsdeel Centrum onderzoek naar enkele honderden vermoedelijk illegale hotels in de stad. In de komende weken volgen er meerdere boetes voor eigenaren waarvan de hoogste € 96.000 bedraagt.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS