'Regels over prestatieafspraken te vrijblijvend'

29.10.14
'Regels over prestatieafspraken te vrijblijvend'

Gemeenten vinden de regels over prestatieafspraken met corporaties, zoals opgenomen in de novelle van de Herzieningswet te vrijblijvend. Dat schrijven de grote steden (G4 en G32) en de VNG in een brief aan de Tweede Kamer. Ook vinden zij dat de minister de bijdrage van corporaties aan leefbaarheid te zeer beperkt.
De briefschrijvers vinden de regels voor prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties te vrijblijvend. Voor heldere prestatieafspraken is het nodig dat gemeenten een actuele en goed onderbouwde woonvisie hebben. De VNG adviseerde eerder gemeenten daartoe te verplichten, maar die verplichting is niet in de novelle opgenomen.
Verder benadrukken de grote gemeenten de sociale functie van corporaties in de wijk. "Corporaties doen op dit punt fantastisch werk, want ze voorzien niet alleen in een woning, maar ze voorkomen ook dat kwetsbare mensen in problemen komen." De minister zet een forse streep door activiteiten van corporaties op het terrein van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, concluderen de gemeenten. "Terwijl gemeenten juist de corporaties als sterke maatschappelijke partner hard nodig hebben."
De gemeenten zijn verder niet positief over het voorstel voor nieuwe woningmarktregio’s. Wel zijn ze voorstander van het opsplitsen van grote corporaties om de lokale verankering te versterken.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS