Regiogemeenten rond Amsterdam bouwen weinig sociale huurwoningen

05.11.18
Regiogemeenten rond Amsterdam bouwen weinig sociale huurwoningen
In de regio Amsterdam worden er buiten de hoofdstad nog altijd weinig sociale huurwoningen toegevoegd. In 2017 werden in het gebied Zaanstreek-Waterland 107 woningen opgeleverd en in zuidwestelijke regio Amstelland-Meerlanden 54. Dat is nog minder dan in 2016. Amsterdam leverde 2.135 zelfstandig sociale huurwoningen op, waarvan 876 voor studenten. Dat meldt het Jaarbericht 2018 van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR).
 
Het werkterrein van de PWNR-corporaties is het gebied van de voormalige Stadsregio Amsterdam. Deze vijftien gemeenten werken samen op het gebied van de woonruimteverdeling in de sociale huursector. Zo kan iemand die staat ingeschreven in WoningNet reageren op vrijkomende sociale huurwoningen van Beemster tot Uithoorn, en van Hoofddorp tot Amsterdam Zuidoost. De totale voorraad corporatiewoningen in dit gebied bestaat uit 276.213 zelfstandige en onzelfstandige woningen, waarvan er 186.429 (67%) in de hoofdstad zelf staan. 
Vanwege de omvang van Amsterdam stemmen de trends in het hele PWNR-gebied in belangrijke mate overeen met die in de hoofdstad zelf. Dat zijn een afname van verkoop en liberalisatie, een voorzichtige trendbreuk in de afname van nieuwe sociale verhuringen; een toename van zowel de nieuwbouwproductie als de sloop van woningen.
Maar opvallend is de geringe nieuwbouwproductie buiten de hoofdstad;  de sterke groei van de sociale nieuwbouw in de Stadsregio - van 1.471 in 2013 tot 2.296 in 2017 - werd bijna geheel in Amsterdam gerealiseerd. De woningcorporaties realiseerden slechts 7 procent in de overige 14 gemeenten: Zaanstad leverde 64 woningen op, Uithoorn 36, Purmerend 35, Haarlemmermeer 18 en Edam-Volendam 8. In de overige negen gemeenten werd geen enkele sociale huurwoning toegevoegd. 
 
De belangrijkste reden dat corporaties weinig bouwen buiten Amsterdam is volgens Egbert de Vries, directeur van de AFWC en het PWNR, het gebrek aan locaties: "In Purmerend lag dat stil en komt langzaam weer op gang, in Zaanstad zijn de locaties bezet door particulieren en dienen corporaties zich maar in te kopen, voor te hoge prijzen. In Diemen ging de grond tot voor kort naar commerciële partijen terwijl in Amstelveen nieuwe sociale woningbouw een tijd taboe is geweest. Ook in Waterland heeft de politiek weinig animo om nog veel sociale woningen toe te voegen."
Er zijn veel lokale redenen, maar de hoofdlijn is volgens De Vries dat er in veel gemeenten anders dan in Amsterdam geen geoliede grondproductie is. "Er wordt ook niet veel grond voor corporaties gereserveerd, zoals dat in Amsterdam wel gebeurt."
 
Lees meer over het Jaarbericht 2018 PWNR
 

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.