"Renovatie vrijwel altijd duurzamer dan nieuwbouw"

08.03.10

`Renovatie vrijwel altijd duurzamer dan nieuwbouw"

Renovatie is vrijwel altijd duurzamer dan nieuwbouw als gerekend wordt met het instrumentarium van de levenscyclusanalyse (LCA). Dat stelt professor Henk Visscher van onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft in het vakblad Energiegids.nl.
Visscher: “Bij renovaties kun je verschillende materialen toepassen met bijbehorende energiebesparingopties. Wij rekenen dat integraal door met LCA-instrumenten zodat je meer inzichten kunt ontwikkelen over de duurzaamheid van verschillende oplossingen. Op deze manier kan je nieuwbouw met renovatie vergelijken en dan blijkt renovatie vrijwel altijd duurzamer dan nieuwbouw.”

OTB is vorig jaar met dertien woningcorporaties en koepelorganisatie Aedes een samenwerkingsverband rond energiebesparing en duurzaamheid opgestart onder de titel ‘Woningkwaliteit-2020’. Het  heeft een looptijd van vier jaar. Visscher verwacht dat corporaties daardoor betere instrumenten krijgen om het effect van ingrepen in hun woningvoorraad te analyseren. “Daarnaast zullen ze meer handvatten hebben voor het vormgeven en uitvoeren van hun energiebesparingsbeleid en het monitoren daarvan.” Het projectteam Woningkwaliteit-2020 houdt de komende jaren geregeld symposia en discussiebijeenkomsten om ook andere woningcorporaties te bereiken.

Bron: energiegids.nl

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS