Rijk en regio eens over aanpak bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

27.11.18
Guisweg
Rijk en regio eens over aanpak bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over een pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam-Hoorn te verbeteren. Aanpassingen in de infrastructuur zijn noodzakelijk om de bereikbaarheid van belangrijke woningbouwlocaties in Zaanstad, Purmerend en Hoorn te verbeteren. In het eerste kwartaal van volgend jaar moet blijken of het pakket uitvoerbaar en financierbaar is.

Het pakket bestaat uit diverse verbeteringen op wegen-, fiets- en openbaar vervoernetwerken. Zo is een ongelijkvloerse kruising van de spoorbaan en de Provincialeweg in Zaandijk voorzien. Daardoor ontstaat in de omgeving van station Zaandijk Zaanse Schans een mogelijkheid extra woningen te bouwen. Vernieuwing van de N516 en een betere busbaan moeten zorgen voor afname van de verkeersdruk in Zaandam Zuid. Bebouwing van het Hembrugterrein en de herontwikkeling van de Achtersluispolder naar een gemengde woon- werklocatie maken aanpassingen aldaar van de infrastructuur noodzakelijk. Door ombouw van het eerste stukje van de A7 naar een stadsweg kan de bereikbaarheid van toekomstige nieuwbouw in Zaandam-Kogerveld worden verbeterd.

Verder voorzien de plannen in extra rijstroken op de A8 en A7, de ombouw van knooppunt Zaandam en verbetering van het wegennet in Hoorn. Alle aanpassingen moeten begin 2019 hun beslag vinden in een bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS