Ringzone: Zuidblok krijgt veel meer woningen

05.09.15
Hier moet het Zuidblok komen (foto Google StreetView)
Ringzone: Zuidblok krijgt veel meer woningen

Woonstichting De Key hoopt binnen enkele maanden te beginnen met de bouw van 220 studentenwoningen in de Delflandpleinbuurt, vlakbij de Ring A10. Het is de eerste fase van in totaal ongeveer 1200 woningen die samen het nieuwe Zuidblok moeten vormen. Het terrein krijgt daarmee drie keer zoveel woningen als in de oorspronkelijke plannen.

Het Zuidblok kent een lange geschiedenis. Zes oude portiekflats werden door de inmiddels opgeheven corporatie Far West – waar De Key ook in participeerde – vlak voor de crisis gesloopt met de bedoeling om koopwoningen en sociale huurwoningen te bouwen. Toen slechts één woning verkocht werd, ging het plan van tafel. Far West is inmiddels ontbonden en het gebied ligt nog altijd op bebouwing te wachten. "We hebben enkele jaren geleden een plan gemaakt waarin we studentenwoningen met onder andere vrije kavels combineerden. Een plan dat voor De Key financieel haalbaar was. Maar de gemeente heeft ons vervolgens gevraagd meer woningen in het gebied te bouwen," zegt Eric Nagengast, manager ontwikkeling van De Key.
De gemeente ziet namelijk mogelijkheden om in de Ringzone A10 te verdichten. In de aanvankelijke plannen werd de bouw van 400 woningen voorzien, waarbij ook grote sociale huurwoningen van meer dan 100 m2. De Key wil nu naast 90 vrije sectorhuurwoningen 800 studentenwoningen en 350 starterswoningen bouwen, waarvan het gros niet groter dan 40 vierkante meter zal zijn. De verdichting met kleinere woningen past dat in de nieuwe visie van De Key waarin de corporaties zich vooral richt op mensen die hun eerste stappen zetten op de woningmarkt – zie hiervoor ook het komende nummer van Nul20.

Een punt van discussie is nog de hoeveelheid parkeerruimte die moet worden gereserveerd op de bouwgrond. Nagengast wil een lagere parkeernorm dan de gemeente hanteert. Dit vanwege het verwachte beperkte autobezit van de toekomstige bewoners: jonge stedelingen en studenten. "Omdat we compacte woningen willen bouwen, zal een groot deel aan binnentuinen grenzen. Daar zien wij liever een aantrekkelijke groene ruimte dan geparkeerde auto’s."

Intussen worden de plannen voor twee opengewerkte woonblokken met wisselende hoogtes verder uitgewerkt. Voor De Key is de ontwikkeling van het Zuidblok ook van bredere betekenis. Nagengast: "Omdat we ons in de komende jaren vooral op starterswoningen richten, kan dit project daarvoor als een staalkaart werken. Wat is de ideale maat? Welke variatie en gebouwtypologie is prettig? En welke voorzieningen kunnen we gemeenschappelijk organiseren?" Nagengast hoopt dat nog dit jaar de eerste paal de grond in kan.
Het Zuidblok moet verrijzen op het grote grasveld grenzend aan de Maassluisstraat en de Voorburgstraat.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS