Rochdale verbaasd over uitkomsten haalbaarheid Kleiburg

16.06.11

Rochdale verbaasd over uitkomsten haalbaarheid Kleiburg

update 23 juni

Rochdale verwerpt de berekeningen van bureau Vaecon, waaruit zou blijken dat het besluit van de woningcorporatie om de Bijlmerflat Kleiburg op te geven, gebaseerd is op te sombere uitgangspunten. Vaecon heeft op verzoek van stadsdeel Zuidoost de financiële argumenten van Rochdale tegen het licht gehouden. Het Parool publiceerde op 11 juni de conclusies van het rapport onder de kop 'experts zien wel kansen in Kleiburg.'

Overigens komt ook Vaecon volgens het Parool-artikel uit op aanzienlijke exploitatieverliezen. Terwijl Rochdale becijfert dat herontwikkeling en exploitatie gedurende tien jaar van het eerste van de vier woonblokken tot een negatief resultaat van ruim 26 miljoen euro leidt, komt Vaecon uit op 16,5 miljoen euro verlies. En waar Rochdale voor de volledige renovatie van alle vijfhonderd woningen uitkomt op een negatief saldo van 47 miljoen euro, becijfert Vaecon een verlies van 43 miljoen euro.

Rochdale verwerpt de berekeningen van Vaecon, die volgens de corporatie niet stroken met grondslagen zoals corporaties en het WSW die landelijk hanteren. "Vaecon kan het daarmee niet eens zijn, maar Rochdale kan niet om deze normen heen." 

In de tweede plaats schat Vaecon volgens Rochale diverse kostenposten (taakstellende normbedragen) te laag in.  De corporatie heeft zich bij de berekening mede laten leiden door ervaringen met eerdere herontwikkeling in de Bijlmer. Fijntjes wijst de corporatie er op dat Vaecon zelfs lagere normbedragen opvoert voor kosten die al daadwer­kelijk zijn gemaakt (o.a. voor herhuisvestingskosten). Tenslotte wil Rochdale in tegenstelling tot Vaecon niet uitgaan van stijging van verkoopprijzen de komende jaren. Rochale geeft Vaecon op één punt gelijk: de corporatie  heeft in één variant ten onrechte een bijdrage van 1,7 miljoen niet ingerekend voor de sanering. 

Stadsdeel Zuidoost was opdrachtgever voor het rapport. De aanleiding daarvoor was een check op hoofdlijnen van de door Rochdale aangegeven tekorten op de renovatie van de flat Kleiburg in verschillende varianten. Het stadsdeel stelt vast dat het rapport van Vaecon deze tekorten bevestigt, zij het in mindere mate dan de berekeningen van Rochdale.

Zie ook:

Experts zien wel kansen in Kleiburg (Parool (11-06-2011)
Ongewisse toekomst voor Kleiburg (NUL20, maart 2011)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.