Stadgenoot moet hotels in Solid 11 afstoten

05.02.15
Stadgenoot moet hotels in Solid 11 in Amsterdam-West afstoten

Stadgenoot moet zich inspannen de drie kleine hotels in Solid 11 in de Constantijn Huygensstraat in Amsterdam-West van de hand te doen. Bovendien kunnen de reguliere bewoners hun inbouwkosten verzilveren en 'gewone huurders' worden. Zo is de corporatie overeengekomen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
De inspectie liet een half jaar geleden al weten dat het aandeel bedrijfsruimte in het bestemmingsvrije gebouw te groot is. Het gebouw zou  voor tachtig procent een woonbestemming moeten krijgen. Dit tot ongenoegen van de woningcorporatie, die stelt dat het experiment met de vrij indeelbare Solids in samenspraak met het Rijk tot stand is gekomen. Verkoop binnen een bepaalde tijd kan een sterke daling van de marktwaarde veroorzaken.
Stadgenoot is nu akkoord gegaan met een "inspanningsverplichting" tot verkoop. De woordvoerder van Stadgenoot verwacht dat de hoteleigenaren hun ruimte zullen kopen of dat beleggers de hotels overnemen. Mocht de corporatie er niet in slagen de hotels te verkopen, dan is verkoop van het gehele pand een optie.

Het Solid-concept - een radicaal experiment met twee bestemmingsvrije nieuwbouwcomplexen met huurcasco's - is geen succes geworden. De Solid op IJburg is bij gebrek aan belangstelling omgebouwd tot reguliere huurwoningen voor het middensegment. En Sinds de opening van Solid 11 in West in 2011 ondervindt een deel van de bewoners veel hinder van de vele hotelgasten in het complex. De bewoners  krijgen nu de mogelijkheid hun ‘solidscontract’ om te zetten in een regulier huurcontract. Stadgenoot neemt dan tegen taxatiewaarde de inbouw van de woonruimte over en koopt de bewoners die daarvoor kiezen uit. “Dat biedt de mensen die niet tevreden zijn hun huur op te zeggen en te verhuizen,” aldus de woordvoerder. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen daarvan gebruik willen maken. Stadgenoot gaat de komende weken met bewoners en hoteleigenaren in overleg.
Stadgenoot investeerde indertijd dertig miljoen euro in de bouw van Solid 11. Het complex heeft een vrij indeelbaar vloeroppervlak van 7.000 m2. Het volledige gebouw werd bijna vier jaar geleden via een veiling in één dag verhuurd aan 39 bewoners, winkeliers en horecaondernemers, waaronder drie kleine hotels. Vijftien procent kreeg een bestemming als sociale huurwoning. Zij konden maximaal op 60 m2 bieden. Ook zijn er vijftien vrije sector huurwoningen. De hotels bemachtigden indertijd de grote ruimtes.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.