Studentenhuisvester DUWO koopt grond op Kronenburg, onder voorbehoud

11.07.2019
Image
DUWO wil grond aankopen van zorgaanbieder Amstelring aan de Laan van Kronenburg. Beide partijen ondertekenden daarvoor op donderdag 11 juli een intentieovereenkomst. DUWO wil op het terrein studentenkamers bouwen. Partijen hebben ook afgesproken dat Amstelring voor eigen leerlingen de beschikking krijgt over 100 woningen. Bovendien verplicht DUWO zich een locatie te zoeken die Amstelring kan gebruiken voor tijdelijke huisvesting van cliënten tijdens noodzakelijke (ver)bouwplannen van verpleeghuizen. Dit allemaal als er woningen gebouwd mogen worden op het terrein. Dat is vanuit het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. DUWO hoopt dat daar snel verandering in komt.
 
Op het perceel van Amstelring stond ooit een woonzorgcomplex. Er mag geen zorglocatie terugkomen vanwege de geldende wettelijke regels in dat gebied. Amstelveen wil naast Uilenstede in het kantorengebied Kronenburg 2.500 studentenkamers toevoegen, als onderdeel van de transformatie naar een modern woon-werk gebied. Daarvoor heeft de gemeente onlangs de gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede vastgesteld en een nieuw  bestemmingsplan in voorbereiding genomen.
Amstelveen worstelt al jaren met de beperkingen die het Luchthavenindelingsbesluit (Lib) met zich meebrengt. Kronenburg én Uilenstede vallen binnen de geluidscontouren van de oostelijke aanvliegroute. Er wordt nu op ingezet voor studentenhuisvesting een uitzondering te maken. In Uilenstede wordt immers ook sinds jaar en dag gewoond. 'Luchtvaartminister' Cora van Nieuwenhuizen hield eerder woningbouwplannen tegen. En ook in de jaren daarvoor blokkeerden de geluidscontouren van Schiphol transformatieplannen van het troosteloze kantorengebied Kronenburg. Amstelveen krijgt bij deze nieuwe poging steun van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die de transformatie van Kronenburg opnam in een kort lijstje van zeven 'sleutelprojecten'. Dat lijstje stond ook in de 'Woondeal' die het Rijk en de MRA vorige week ondertekenden. Ook de Provincie Noord-Holland is groot voorstander van nieuwe studentenhuisvesting op deze plek. 
foto: ondertekening door Ivo van der Klei, bestuurder Amstelring, en DUWO-bestuursvoorzitter Heleen de Vreese