"Subsidies voor particulier woningonderhoud niet van deze tijd"

10.10.13
"Subsidies voor particulier woningonderhoud niet van deze tijd"

Het verstrekken van gemeentelijke opknapsubsidies is een weinig efficiënte methode om achterstallig onderhoud van particuliere woningen te bestrijden. Laagrentende leningen en adviezen zijn dat wel. Dit blijkt uit het OTB/Platform31-onderzoek. De onderzoekers stellen vast dat het onderhoud van particuliere woningen in sommige buurten een hardnekkig probleem is, dat gemeentelijk beleid vereist.

Uit het onderzoek blijkt dat subsidies wel werken, maar dat ze erg kostbaar zijn en vaak niet bij de beoogde doelgroep - eigenaren met weinig geld - terecht komen. Een preventieve aanpak met het adviseren en begeleiden van eigenaren werkt wel, evenals het verstrekken van laagrentende leningen. De onderzoekers adviseren om beleid voor woningonderhoud te combineren met beleid voor energiebesparing, armoede en het levensloopbestendig maken van woningen.

Aan het driejarig onderzoek deden mee: Den Haag, Dordrecht, Enschede, Leeuwarden, Lelystad, Schiedam en Zaanstad, en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Het belang van particulier woningonderhoud zal toenemen door onder meer de groei in eigenwoningbezit. Daarnaast zijn veel woningen in Nederland in de jaren 70 gebouwd, en groot onderhoud is na een jaar of veertig écht nodig. Ook de daling van koopkracht speelt mee.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeentelijk beleid nodig is en blijft, omdat problemen hardnekkig zijn, niet vanzelf oplossen en bovendien verergeren.

In een rapport in september wees Platform31 al op een verslechtering van het woningonderhoud als gevolg van dalende inkomens, te hoge hypotheken, onwil en onwetendheid. 

De onderzoekers adviseren om één gemeentelijk aanspreekpunt voor particulier woningonderhoud op te richten. In het rapport wordt het succes van de VvE-balie in Den Haag beschreven.

Het volledige rapport staat HIER

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS