Taskforce Nieuwbouw Corporaties: bouwprocessen moeten sneller

20.08.2021
Image

Bouwprocessen moeten sneller. Dat verklaarde Rob Haans, bestuurder van de Alliantie en namens brancheorganisatie Aedes lid van de Taskforce Nieuwbouw Corporaties in een interview met Binnenlands Bestuur. Volgens Haans hebben corporaties dankzij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing 150.000 nieuwe sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen in de boeken staan, maar worden er door te trage vergunningstrajecten onvoldoende nieuwe woningen gerealiseerd.

Hij doet een oproep om 'samen naar de problemen te kijken'. De Taskforce heeft met hulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een inventarisatie gemaakt van de knelpunten waar corporaties en gemeenten bij de bouw van sociale huurwoningen tegenaan lopen. Bovenaan de knelpuntenlijst staat de trage afgifte van omgevingsvergunningen. "Veel projecten hebben nog geen omgevingsvergunning. Terwijl de bouw echt binnen twee jaar moet starten willen corporaties aanspraak kunnen maken op vermindering op de verhuurderheffing. Die vermindering is cruciaal voor de business case", aldus Haans. "Het is belangrijk dat gemeenten van de nood doordrongen zijn. Woningcorporaties komen voor deze projecten in tijdnood als zij niet nog dit jaar een omgevingsvergunning krijgen."

Verder vraagt de Taskforce meer aandacht voor het participatieproces met bewoners in de omgeving. Door bezwaarprocedures is sprake van uitstel, verkleiningen of afstel van projecten.