Overslaan en naar de inhoud gaan

Twee miljoen euro voor huisvesting statushouders

Image

Amsterdam stelt twee miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor statushouders. Met het geld kunnen projectontwikkelaars privaat vastgoed verbouwen tot woningen. Met de nieuwe regeling hoopt Amsterdam vastgoedeigenaren te stimuleren leegstaande kantoren te transformeren naar betaalbare woningen voor een groep die het dringend nodig heeft. Net als bij de huidige corporatieprojecten wil de gemeente ook in de private sector statushouders en jongeren gemengd huisvesten. Per gerealiseerde woning is 10.000 euro subsidie beschikbaar.

Amsterdam heeft een grote opgave rond de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Dit zorgt voor extra druk op de woningmarkt. Tot en met 2018 bouwt Amsterdam 2700 extra woningen speciaal voor statushouders. Dit gebeurt vooral door lege (kantoor)panden te verbouwen tot woonruimte en door tijdelijke bouw voor tien jaar te realiseren.
Tot dusver huisvesten de woningcorporaties bijna alle statushouders. Amsterdam wil met deze subsidieregeling marktpartijen over de streep trekken. Wethouder Laurens Ivens (Wonen): ‘Na Rijksvastgoed, gemeentelijk vastgoed, corporatiebezit en nieuwbouw, richten we nu onze pijlen op privaat vastgoed. Projectontwikkelaars kunnen meer bouwen voor statushouders, en we hopen hen met deze financiële steun over de drempel te helpen.’

De subsidie bedraagt €10.000 per betaalbare woning voor statushouder. Voorwaarden zijn een huurhoogte onder de aftoppingsgrenzen, huurcontracten voor onbepaalde tijd en zelfstandige woningen met eigen toegang, keuken en toilet.

De gemeente wil per project de helft van de woningen bestemmen voor statushouders en de andere helft voor jongeren. De gemeente vindt het belangrijk dat nieuwe bewoners zo snel mogelijk deel gaan uitmaken van de buurt waarin zij wonen. Het leren van de taal, het vinden van werk of het aanbieden van onderwijs zijn daar onderdeel van.

Vanaf eind maart kan er subsidie worden aangevraagd via: www.amsterdam.nl/subsidies.