Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwsector

 • Eerste contingent nieuwe individuele zelfbouwkavels in Amsterdam vlotjes in optie uitgegeven Zelfbouw komt op stoom  Er viel in de maand oktober nauwelijks aan te ontkomen: ook in Amsterdam kun je nu zelf je huis bouwen. In de hele stad stonden borden van de campagne ‘Wil je met me bouwen?’. Op vier locaties werden informatie-/kijkdagen gehouden om potentiële zelfbouwers te informeren.
  Achtergrondartikel

 • Nieuwbouw verschuift naar huurIn het eerste halfjaar van 2011 zijn er ruim 19,5 duizend woningen opgeleverd in Nederland. Dat is bijna 9 procent meer dan in de eerste helft van 2010. Vooral het aantal gereedgekomen huurwoningen is toegenomen. De stijging bedroeg 16 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De stijging betekent niet dat de crisis voorbij is. Het aantal opgeleverde woningen blijft ruim achter bij de piek van drie jaar geleden. Bovendien gaat het om… meer
  Nieuwsartikel

 • Zaterdag 24 september landelijke NieuwbouwdagBinnenkort is het weer zover: de landelijke Nieuwbouwdag. Op die dag zijn overal in Nederland nieuwbouwprojecten open voor het publiek. In veel gevallen zijn (delen van) die projecten al opgeleverd en kunnen bezoekers een modelwoning bekijken.De Nieuwbouwdag duurt van 11.00 tot 15.00 uur. De organisatie is in handen van de Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal, ook de partij achter de landelijke nieuwbouwsite niki.nl. Meer informatie: … meer
  Nieuwsartikel

 • Functiemenging, multifunctionaliteit en gevarieerde bedrijvigheid zijn belangrijk om de leefbaarheid en de levendigheid van buurten te vergroten. Maar de nieuwe Woningwet legt corporaties beperkingen op, waardoor het lastiger wordt een gewenste mix van wonen en werken, en commerciële en maatschappelijke functies te bewerkstelligen. Door de open einden aan de wet gebeurt er mogelijk ‘even niets’ op het gebied van multifunctioneel vastgoed.
  Achtergrondartikel

 • Huurwoningen in Groot Amsterdam krijgen maximaal 25 punten extra. Deze bijtelling leidt tot zeer verdeelde reacties. Corporaties tonen zich ingenomen met de verhoging van de maximale huur. Zij zien kansen voor een beter aanbod in de vrije huursector. De Huurdersvereniging Amsterdam voorziet echter afnemende doorstroming en toenemende segregatie. Wethouder Freek Ossel van Volkshuisvesting deelt die vrees. “Wonen in de grote stad dreigt te duur te worden voor veel groepen.”
  Achtergrondartikel

 • Werkende ouders willen dicht bij hun werk wonen Gezin rukt op binnen de ring Nog altijd verhuizen veel Amsterdamse gezinnen naar randgemeenten, waar ze wel een betaalbaar huis met tuin kunnen vinden. Maar een groeiend aantal van deze dertigers met kinderen blijft het laatste decennium in de stad wonen, ook binnen de ring. Het stadsgezin is een blijvertje.
  Achtergrondartikel

 • Onrendabele top corporatiewoningen blijft stijgenHet onrendabele deel van de investering in sociale huurwoningen groeit fors, van € 45.700 per nieuwbouwwoning in 2007, via €60.000 in 2009 naar rond de €80.000 in 2012. RIGO becijferde dit op verzoek van Stadgenoot en het Ministerie van BZK. Minister Donner merkt in de begeleidende brief aan de Kamer op aan de onrendabele top nog altijd lager ligt dan de gemiddelde boekwinst op elke verkochte woning. 
  Nieuwsartikel

 • Wethouder Paulus de Wilt: “Trage herstructurering heeft hoge prijs” De totale herstructurering van de Westelijke Tuinsteden gaat veel meer tijd kosten. Paulus de Wilt, stadsdeelwethouder in Nieuw-West, neemt de corporaties niks kwalijk. Wel waarschuwt hij voor één ding: goedkoper wordt het er niet op. De Wilt schat dat de komende tien jaar honderd miljoen euro extra nodig is voor versterking van de leefbaarheid en de verbetering van openbare
  Achtergrondartikel

 • Hoe moet het verder met de herstructurering van Nieuw-West? Wachten op betere tijden Het tempo van de vernieuwing van Nieuw-West wordt voortaan bepaald door de opnamecapaciteit van de markt. Dat geldt voor Stadgenoot, Ymere en alle andere corporaties. Zij maken pas op de plaats tot de markt weer aantrekt. Met ingrijpende gevolgen. De gewenste herstructurering vraagt veel meer tijd. De hele operatie zal op zijn vroegst klaar zijn in 2025.
  Achtergrondartikel

 • Na maanden onderhandelen werden gemeente Amsterdam, stadsdelen, corporaties (AFWC) en de Huurdersvereniging het half december 2010 eens over Bouwen aan de Stad II. Daarmee ligt er weer een omvangrijk pakket financiële en volkshuisvestelijke afspraken voor de komende vier jaar. Dankzij het akkoord kan Amsterdam een opbrengst van 225 miljoen inboeken bij het Vereveningsfonds en krijgen corporaties meer en langer de ruimte om woningen te verkopen. Corporaties gaan extra investeren in… meer
  Achtergrondartikel

 • Richting 2000 nieuwbouwwoningenDit jaar worden er in Amsterdam in het gunstigste geval zo'n 2000 woningen in aanbouw genomen. Eind september stond de teller op 1.309 woningen. Veel projecten die dit jaar starten profiteren van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten van het Ministerie van VROM, één van de crisismaatregelen. Vijf van de 12 projecten (totaal: 678 woningen) die zijn ingediend voor de 2e tranche van deze subsidie zijn daadwerkelijk gestart voor 1… meer
  Nieuwsartikel

 • 'Meer hypotheek voor energiezuinige nieuwbouwwoning'Kopers van energiezuinige nieuwbouwwoningen moeten meer hypotheekruimte krijgen. Dit stelt de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. Zo worden huizenkopers beloond die investeren in energiezuinigheid én daarmee in de toekomstwaarde van hun huis. Daarbij draagt het bij aan een verantwoorde kredietverlening. Nieuwe woningen bieden immers fikse besparingen op de energierekening en kopers kunnen daardoor een hogere hypotheek… meer
  Nieuwsartikel

 • Oplevering eerste huurwoningen Overhoeks Ymere heeft met de bewoners de oplevering gevierd van gebouw Gelria in de wijk Overhoeks. Het is het eerste gebouw met sociale huurwoningen, 56 in getal, op het voormalige Shell-terrein. Het complex is ontworpen door architect Guus Baneke. Baneke en Van der Hoeven Architekten verzorgde ook het ontwerp van het luxe appartementengebouw Oranje.
  Nieuwsartikel

 • Heemschut waarschuwt tegen gevelreiniging Erfgoedvereniging Heemschut waarschuwt dat gevelreiniging en vervanging van voegwerk vaak oude gevels verminken. ‘De goedbedoelde poetswoede’ van veel eigenaren heeft volgens David Mulder van de vereniging een keerzijde. Mulder schrijft in het oktobernummer van het tijdschrift van Heemschut: “Door de gekozen reinigingsmethoden kan ernstige schade aan de behandelde gevels ontstaan.
  Nieuwsartikel

 • Co-Green: klimaatneutraal én kostenneutraal bouwenCorporatie Eigen Haard is een vergaand samenwerkingsverband met aannemer ERA Contour, architectenbureau KOW en sloopbedrijf Oranje aangegaan om het Middengebied Zuid van Overtoomse Veld te vernieuwen. De partijen doorbreken de traditionele manier van werken in de bouwsector: van begin tot eind werken alle partijen intensief samen, delen ze hun kennis en dragen ze gezamenlijk de risico’s. Ze verwachten door de gezamenlijke visie-ontwikkeling en… meer
  Nieuwsartikel

 • De crisis in de bouwsector woekert verder. In Amsterdam kondigde wethouder Van Poelgeest op 2 juli een complete ‘bouwstop’ – of liever projectenstop - af. Het zogeheten Vereveningsfonds zou namelijk Bij ongewijzigd beleid afstevenen op een tekort van 700 miljoen euro. Daarmee komt alle planvorming op losse schroeven te staan. Dezer weken komt wethouder Van Poelgeest waarschijnlijk met zijn Salomonsoordeel over elk project: doorgaan, stoppen of aanpassen. Nu in NUL20: de achtergronden van het… meer
  Achtergrondartikel

 • Volgens Property.nl overweegt de  gemeente Amsterdam de bouw van sociale huurwoningen in nieuwbouwgebieden te halveren. Verlaging van het percentage sociale huur van 30 naar 15 procent zou 120 miljoen euro opleveren. Het is volgens Property een van de scenario's die het Ontwikkelingsbedrijf heeft laten doorrekenen om de financiële positie van het Ontwikkelingsbedrijf te verbeteren. Zie Property.nl: Minder sociale huurwoningen in Amsterdamse nieuwbouwwijken (18.02.2010) 
  Nieuwsartikel

 • Omzet in bouwsector blijft dalenDe omzetten in de bouwsector zijn voor het vierde kwartaal op rij gedaald, meldt Bouwkennis. Bijna een kwart van de bedrijven noteert per saldo een lagere omzet in het laatste kwartaal van 2009 dan een jaar eerder. Ook voor 2010 zijn de verwachtingen somber. Alle marktpartijen verwachten het eerste kwartaal een omzetdaling ten opzichte van het jaar ervoor.  Installateurs zijn het minst negatief. Dit blijkt uit de Bouwbarometer van USP en BouwKennis.
  Nieuwsartikel