Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningcorporaties kopen gezamenlijk 8.000 flexwoningen in

Image

Corporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen. Om dat te ondersteunen en een productiestroom op gang te brengen is branchevereniging Aedes een inkooptraject gestart voor 8.000 'verplaatsbare woningen'. Individuele woningcorporaties kopen vervolgens deze woningen in en verzorgen plaatsing en verhuur.

Met flexwoningen willen corporaties een deel van de woningnood lenigen van in eerste instantie 'spoedzoekers'. Dan gaat het bijvoorbeeld om gescheiden mensen, economisch daklozen, Oekraïense vluchtelingen of statushouders. Maar ook andere woningzoekenden kunnen er mee geholpen zijn. De corporaties hebben met minister De Jonge afspraken gemaakt om snel 10.000 verplaatsbare huizen (flexwoningen) te bouwen voor spoedzoekers; en tot 2030 in totaal 40.000 tijdelijke woningen.

Daarvoor zijn inmiddels op landelijk niveau twee trajecten uitgezet. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft 2.000 verplaatsbare woningen ingekocht die corporaties over gaan nemen. Daarvoor zijn begin december negen leveranciers geselecteerd. Voor het tweede traject van minstens 8.000 woningen is Aedes nu de inkoopprocedure gestart. De gebundelde uitvragen op basis van standaarden bieden bouwbedrijven duidelijkheid en daarmee zekerheden om hun productie op te kunnen schalen. Het Rijk ondersteunt beide trajecten met garanties om de financiële risico’s voor corporaties te beperken, zoals een 'herplaatsingsgarantie'. 

Aedes wil leveranciers selecteren voor zowel grondgebonden als gestapelde flexibele woningen in verschillende groottes, om van éénpersoonshuishoudens tot gezinnen te kunnen huisvesten. De openbare uitvraag sluit op 14 februari 2023.

Bekijk hier alle NUL20-berichtgeving over: flexwoningen