Woningdelen bereikt ook betere buurten buiten Amsterdamse ring

24.09.2020
Image
Ondanks de scherpere regels voor woningdelen blijven bewoners zich zorgen maken over het opkopen van woningen door beleggers met als doel die te verkameren. NUL20 sprak met een verontruste bewonersvereniging Geerdinkhof, het Parool met bewoners van IJburg. De teneur: gezinnen vertrekken en groepen veelal tijdelijke huurders komen er voor in de plaats. Daardoor verandert het karakter van de buurt. Het verschil met het verleden is dat de beleggers tegenwoordig wel een vergunning aanvragen.
 
Het woningdeeldossier houdt de beleidsmakers al jaren bezig. Het is een delicate balans. Enerzijds zorgt verkamering voor extra woonruimte, veelal voor jongeren. Anderzijds kan woningdelen leiden tot meer overlast en een andere sfeer in woonwijken. Bovendien leidt het tot prijsopdrijving. De nieuwe regelgeving probeert daarin een midden te vinden, mede door quota per buurt en wooncomplex. 
Voor het verkameren van een woning is in Amsterdam een vergunning nodig. Volgens de in juli verschenen Monitor Verkamering waren eind 2019 al 4.550 omzettingsvergunningen verleend. De regelwijziging per 1 januari heeft geleid tot een ‘run’ op het vergunningenloket. In de overgangsperiode tot 1 april zijn er 1.470 aangevraagd en (vrijwel zeker) verleend. Bijna de helft daarvan in de stadsdelen Zuid en West. 
 
Stadsbreed was bij de laatste telling pas zo’n 43 procent van de 13.404 te vergeven quotumplekken gevuld. De verkamering heeft kortom nog lang niet het maximum bereikt. Maar bewoners ervaren dat anders. Neem de E,G,K-buurt in Zuidoost, waar volgens de gemeente de helft van het buurtquotum is vergeven (49,5%). Maar volgens bewoners zijn door illegale verkamering de quota voor de buurt en afzonderlijke panden inmiddels overschreden. De bewonersvereniging Geerdinkhof in de E,G,K-buurt (leden op de foto) heeft een advocaat ingeschakeld wegens overschrijding van het quotum in een rij van zes eengezinswoningen. Daar is in april een vergunning verleend voor verkamering van een tweede woning, waar inmiddels zes mensen wonen. Een derde van het rijtje woningen is daarmee verkamerd. “We zijn een laagbouwbuurt met sociale cohesie. Maar het dreigt nu een doorgangshuis te worden”, zegt bestuurslid Wouter van Rennes van de bewonersvereniging. Bewoners zeggen onder meer geluidsoverlast te ervaren en hebben een handhavingsverzoek ingedie.
Ook op IJburg verenigen zich buurtbewoners om verdere verkamering tegen te gaan, aldus Het Parool. Volgens buurtbewoner Henk-Jan Engelhardt zijn in zijn buurt de laatste maanden zo'n tien gezinswoningen verkamerd.
 
Op de foto: Leden van bewonersvereniging Geerdinkhof, Zuidoost.

Trefwoorden