Overslaan en naar de inhoud gaan

Woonbond: alleen kleine nieuwbouwwoningen straks in gereguleerde middenhuur

Image

De huurreguleringsplannen van minister Hugo de Jonge zijn onder druk van beleggers dermate aangepast dat alleen kleine nieuwbouwappartementen nog onder de gereguleerde middenhuur vallen. Dat stelt de Woonbond op basis van eigen doorrekeningen van de ‘Wet Betaalbare Huur’. De Bond pleit voor aanscherping van de uitgangspunten.

In het wetsvoorstel Betaalbare Huur wordt de bestaande huurregulering opgetrokken van 142 naar 186 punten. Dit om woekerhuren te voorkomen en de woonlasten van middeninkomens te beperken. Beleggers hebben fel gelobbyd tegen de plannen, die volgens hen tot een uitverkoop van huurwoningen en stagnerende nieuwbouw zou leiden. Om hen tegemoet te komen, heeft De Jonge zijn wetsvoorstel op een aantal punten aangepast. Een daarvan is de verhoging van een 'nieuwbouwopslag' bovenop de maximale huur van 5 naar 10 procent.

Maar volgens de nieuwe berekeningen van de Woonbond hebben grotere nieuwbouwwoningen boven de 55 vierkante meter ook zonder die opslag al snel meer dan 186 punten. Dit komt doordat de WOZ-waarde en het energielabel hoog gewaardeerd worden in de puntentelling (het Woningwaarderingsstelsel). Elke nieuwbouwwoning heeft minimaal een  A++ label. Het gevolg van de opslag is dat alleen kleinere nieuwbouwwoningen straks onder het nieuwe middenhuurregime vallen, met name in regio's met hoge WOZ-waarden. Een woning van 40 vierkante meter met een A++ label en een WOZ-waarde van 4 ton zou volgens het nieuwe WWS 190 punten krijgen en dus buiten de regulering vallen. 

De Woonbond is voor huurregulering, maar vindt dat de WOZ-waarde en de energieprestatie te hoog worden gewaardeerd. De bond wijst erop dat de minister met een stapeling van afzwakkingen teveel aan de wensen van beleggers is toegekomen. Bovendien geldt de regulering straks niet voor bestaande huurcontracten. Het wetsvoorstel wordt binnenkort behandeld in de Kamer. Minister De Jonge hoopt nog altijd op een invoering per 1 juli. Zowel gemeenten, corporaties als marktpartijen dringen daar op aan. De huidige onzekerheid leidt tot vertraging van bouwplannen.  


Doorrekening Woonbond nieuw WWS
In het onderzoek is de Woonbond uitgegaan van meergezinswoningen en een steekproef aan rekenvoorbeelden. Per voorbeeld is indicatief het aantal punten aangegeven. Voor de voorzieningen (sanitair, keuken, buitenruimte, berging, etc.) is uitgegaan van een gebruikelijk te verwachten voorzieningenniveau. De rode markeringen betreffen woningen vanaf 187 punten en meer. De groene markeringen zijn woningen met minder dan 187 punten die onder de aangekondigde regulering zal vallen. 
Image