6000 euro boete voor niet melden vakantieverhuur

04.07.17
6000 euro boete voor niet melden vakantieverhuur

Amsterdam gaat definitief een meldplicht voor vakantieverhuur invoeren per 1 oktober 2017. Dat meldt het stadhuis, hoewel de noodzakelijke aanpassing in de Huisvestingsverordening pas op 19 juli in de gemeenteraad wordt behandeld. In de raad is overigens zeer brede steun voor een meldplicht, die tot doel heeft structurele woningverhuur aan toeristen tegen te gaan en de handhaving daarop effectiever te maken.

Bewoners die hun woning voor vakantieverhuur beschikbaar stellen moeten dat per keer digitaal aanmelden. Niet-melden van een woning levert een boete van 6.000 euro op. Dit kan oplopen tot een boete van 20.500 euro als ook overige voorwaarden, zoals het maximaal aantal verhuurdagen van 60 dagen, worden overtreden. Bewoners en eigenaren worden via een campagne geïnformeerd over de nieuwe regels. Een eerste campagne bij de start van de meldplicht en een herhaling in december van dit jaar.

De aangepaste Huisvestingsverordening is van 5 mei tot en met 2 juni vrijgegeven voor inspraak. In totaal zijn 2455 reacties ontvangen waarvan 83 procent van de inspraakreacties positief zijn over de meldplicht. De positieve inspraakreacties waren vooral gericht op de negatieve gevolgen van toeristische verhuur op de woningvoorraad en het woon- en leefmilieu. Reacties tegen de meldplicht gingen vooral over de administratieve last voor de verhuurder en mogelijke risico’s op het gebied van privacy. Airbnb heeft zijn klanten actief benaderd om tegen de meldplicht te protesteren.
Wethouder Ivens: “De meldplicht is een nieuw wapen in de strijd tegen illegale hotels. Door te melden nemen mensen zelf verantwoordelijkheid om kenbaar te maken dat zij hun woning tijdelijk willen verhuren. Ik ben dan ook blij dat veel Amsterdammers zich hebben gemengd in de discussie. Voor hen nemen wij deze maatregel, om de stad leefbaar en toegankelijk te houden.”

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS