'Afname investeringen vrijwel onvermijdelijk'

01.11.12
'Afname investeringen vrijwel onvermijdelijk'

Woningcorporaties ontkomen niet aan het uitstellen van investeringen. Zo voorziet Jim Schuyt, directievoorzitter van woningcorporatie de Alliantie. De extra verhuurdersheffing van het kabinet Rutte II verstoort het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Voor meer woningverkopen, volgens hem het enige alternatief, is het geen goede tijd.
“We hebben de zure druiven gekregen, die ik had verwacht.“ Voor Schuyt komt de omvangrijke verzwaring van de verhuurdersheffing niet als een grote verrassing. “We zijn het enige land waar geen objectsubsidies beschikbaar zijn. We zijn ook het enige land waar corporaties door de overheid worden beschouwd als profitcenters.” Schuyt ziet in de jongste plannen wel een fundamentele systeembreuk. “Na de verzelfstandiging hadden we een gesloten systeem: wat we verdienden, investeerden we in onze woningvoorraad. Nu zijn we één van de sectoren die het Rijk aan voldoende belastinginkomsten moet helpen. Eerst al met de vennootschapsbelasting. Nu met de extra heffing.”
De keuze voor lastenverzwaring is naar zijn gevoel niet direct het gevolg van een slecht imago. “Al het gedoe in de sector maakt misschien wel, dat het klimaat eerder rijp is voor extra belastingheffing. De hoofdoorzaak is toch echt het overheidstekort. We hebben te maken met een zware economische crisis. De overheid moet 16 miljard ombuigen en dan wordt overal naar nieuwe inkomsten gezocht. Ook bij de corporaties.”
De extra belastingheffing heeft wel tot gevolg dat inkomsten en uitgaven van corporaties nog minder met elkaar in evenwicht zijn. Wat staat hen vervolgens te doen? “We moeten nog meer sturen op onze bedrijfskosten. Maar we zijn geen arbeidsintensieve bedrijfstak. Dat helpt nooit genoeg om het lek te dichten. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: minder investeren. Of meer woningen verkopen. Het laatste valt in de huidige tijd ook niet mee, dus zullen onze investeringen omlaag gaan.”
Gaat het om woningverkopen, dan ontstaat bij corporaties mogelijk de verleiding het tafelzilver, de meest kansrijke woningen op de mooiste plekken in de stad, te willen verkopen. Maar dan verdwijnen in Amsterdam binnen tien jaar alle sociale huurwoningen binnen de Ring. En komt er een einde aan de ongedeelde stad. “Dat kunnen wij niet zomaar doen. Daarover zullen wij eerst op een zorgvuldige manier het gesprek moeten aangaan met de samenleving. En de politiek. Willen we op termijn alleen nog sociale huurwoningen in de buitenwijken?”
Een derde mogelijkheid. Hopen op overheidssubsidies, acht hij uitermate onrealistisch. “Doorgaan met investeren in de verwachting dat de overheid – na afloop van de economische crisis – alsnog objectsubsidies beschikbaar zal stellen, dat lijkt me heel erg dom.” Iedereen is volgens hem nu aan het rekenen. “We moeten vanaf volgend jaar voorsorteren op mindere tijden. Dat is onvermijdelijk.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.