Amstelveen doet nieuwe poging voor transformatie kantorengebied Kronenburg

22.09.2017
Image

Amstelveen wil leegstaande kantoren in de wijk Kronenburg transformeren naar studentenwoningen. De kantorenlocatie worstelt al jaren met veel leegstand. Maar de plek valt binnen de geluidscontouren van de oostelijke aanvliegroute van Schiphol en dat maakte tot op heden woningbouw onmogelijk. Amstelveen doet nu een nieuwe poging met tijdelijke studentenhuisvesting. Ook daarvoor is toestemming nodig van de staatsecretaris.

De gemeenteraad van Amstelveen heeft eind 2016 ingestemd met het ‘Ontwikkelperspectief wonen in Amstelveen’. Hierin is de transformatie van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting opgenomen. De locatie ligt op zich zeer gunstig: Het kantorenpark ligt pal naast de bestaande studentencampus Uilenstede. In nabijheid van de VU en het internationale zakencentrum van de Zuidas. Amsterdamse kennisinstellingen hebben Amstelveen enkele jaren terug al gevraagd op die locatie drie- tot vijfduizend studentenwoningen toe te voegen aan Uilenstede. De geluidscontouren van Schiphol blokkeerden dat tot dusver. Dt gold ook voor de geplande vestiging van een Britse internationale school. Daarmee zou in combinatie met de zittende bedrijven, Uilenstede en de nieuwe hotels een campus kunnen ontstaan waar allerlei fraaie dwarsverbanden denkbaar zijn.

Over de wenselijkheid van woningbouw in gebieden met overlast worden al jaren stevige discussies gevoerd. Er wonen nu ook al duizenden mensen binnen de geluidscontouren. De regelgeving verbiedt alleen dat er nieuwe woningen bijkomen. Amstelveen doet nu een nieuwe poging. Kennelijk bestaat de verwachting dat een tijdelijke woonbestemming wel de zegen van de staatssecretaris krijgt.