Amsterdam, Zaanstad en Lelystad krijgen ruim 120 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds

15.07.21
Brandarisflat in Peldersveld
Amsterdam, Zaanstad en Lelystad krijgen ruim 120 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds
Vandaag is bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. In de Metropoolregio Amsterdam ontvangen Zaanstad (43,4 miljoen), Amsterdam (41 miljoen) en Lelystad (39,2 miljoen) bijdragen. De aanvraag van Amsterdam is slechts voor minder dan de helft gehonoreerd, die van Haarlem is zoals verwacht geheel afgewezen. Met de subsidies maakt het kabinet het aanpakken van woningen en de woonomgeving in deze gebieden eerder mogelijk. In totaal kunnen dankzij de subsidies in heel Nederland verbeterplannen voor bijna 22.000 woningen worden uitgevoerd. Het gaat daarbij grotendeels om renovatie, maar ook om projecten met transformatie en sloop/nieuwbouw.
 
Zaanstad had 56 miljoen aangevraagd en krijgt 43,5 miljoen voor verbeterplannen in Zaandam Oost, te weten de vijf wijken Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk. Wethouder Songül Mutluer: “Hiermee gaan we flink investeren in het versneld verduurzamen van zeker 850 woningen, in de openbare ruimte, voorzieningen en in de aanpak van woonfraude. Investeringen die duidelijk zichtbaar zijn in de wijken en direct voelbaar voor de bewoners. Want voorop staat dat het een bijdrage levert aan de leefbaarheid en het welzijn van bewoners." Zaanstad typeert zichzelf als een middelgrote gemeente met grootstedelijke problematiek op het gebied van armoede, veiligheid en kansengelijkheid.
 
Amsterdam had 85 miljoen aangevraagd voor langjarige investeringen in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Alleen de aanvraag voor Zuidoost is gehonoreerd met 40 miljoen euro. Wethouder Marieke Van Doorninck vindt dat geweldig nieuws: "Hiermee kunnen we aan de slag met het verbeteren en verduurzamen van duizenden woningen, door het aanpakken van achterstallig onderhoud, vocht- en schimmelproblematiek en de lage energielabels. Door deze lange termijn investering gaat voor bewoners het woonplezier omhoog en de energiekosten omlaag.”
Het geld uit het Volkshuisvestingsfonds ondersteunt Amsterdam bij het realiseren van het Masterplan Zuidoost. Voor Nieuw-West is ook een dergelijk integraal langjarig plan in ontwikkeling, maar daarvoor is dus geen extra steun van het Rijk voor beschikbaar. Amsterdam wijst er op dat ook hier bewoners steeds vaker te maken hebben met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. "Hier ligt een belangrijke opgave voor een nieuw kabinet."
 
Lelystad krijgt de aangevraagde 39 miljoen volledig. De bijdrage was aangevraagd om de renovatie en verduurzaming van 750 particuliere woningen in Lelystad Oost mogelijk te maken, de eenzijdige woningvoorraad te doorbreken en de openbare ruimte aan te pakken. De woningcorporatie Centrada gaat in het gebied 2.000 woningen aanpakken, aldus wethouder Elzakalai.

Vooral voor particuliere woningen

De regeling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro was twee keer overtekend. Toch is niet het gehele bedrag toegekend, maar vooralsnog 'slechts' 412,6 miljoen. Deze middelen zijn verdeeld over heel Nederland, waarbij prioriteit is gegeven aan de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en dertien grens- en krimpregio’s. Met de bijdragen worden 20.000 woningen gerenoveerd. Er komen 1.940 woningen bij (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1.250 woningen worden gesloopt. 
Opmerkelijk is dat de subsidies grotendeels gericht zijn op herstructurering van particuliere woningen (80%). Slechts 20 procent betreft corporatiewoningen. Het overgrote deel van de gehonoreerde projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners. 
klik op illustratie voor vergroting

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.