Amsterdamse corporaties constateerden vorig jaar 821 keer woonfraude

28.01.2019
Image
Amsterdamse woningcorporaties hebben in 2018 bij honderden corporatiewoningen woonfraude geconstateerd. Van 821 sociale huurwoningen zijn de huurcontracten ontbonden, zo meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Deze woningen zijn vervolgens opnieuw verhuurd. De belangrijkste vorm van woonfraude is illegale onderhuur. Verder is veelvuldig sprake van niet legale vakantieverhuur en gebruik van sociale huurwoningen voor hennepteelt en prostitutie. Zo ontbond Eigen Haard vorig jaar 166 huurovereenkomsten. In 116 gevallen was sprake van onderhuur. In 25 zaken was sprake van drugsgerelateerde woonfraude. In slechts 3 gevallen had de woonfraude betrekking op vakantieverhuur. Ymere ontbond in 2018 in totaal 256 contracten wegens woonfraude: 110 keer vanwege onderhuur, 6 keer vanwege verboden vakantieverhuur en 19 keer was sprake van hennepteelt of drugshandel. Afgelopen jaar is, zo verklaart de AFWC, minder vaak woonfraude geconstateerd dan de afgelopen jaren. In 2017 werden 911 huurovereenkomsten ontbonden op grond van woonfraude. In 2016 en 2015 ging het om respectievelijk 961 en 956 zaken. Het vermoeden bestaat dat frauderende huurders beter weten hoe ‘onder de radar‘ te blijven. Ook moeten corporaties om een huurovereenkomst te kunnen ontbinden vaker de gang naar de rechter maken. Bovendien speelt privacywetgeving de corporaties parten. Daardoor kunnen zij niet altijd effectief optreden. Elke corporatie heeft een speciaal team dat zich bezighoudt met de opsporing van woonfraude. Corporaties vragen Amsterdammers zelf alert te zijn op onderhuur. “Als een bewoner vermoedt dat er iets niet klopt bij een woning in het complex of in de straat, dan raden we aan contact op te nemen. Dat kan volledig anoniem, zowel bij de eigen woningcorporatie als bij het Meldpunt Zoeklicht van de gemeente. We zoeken zorgvuldig uit of er inderdaad iets niet klopt met de verhuur”, zo zegt Leendert Yntema van Eigen Haard.