Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdamse rekenkamer kritisch over transformatiebeleid

De Rekenkamer Amsterdam is kritisch over het huidige hoofdstedelijke transformatiebeleid voor kantoren. Het leegstandspercentage blijft rond de 17 procent schommelen terwijl het college naar een leegstandspercentage van 8 procent streeft in 2020. Na 2014 is het budget om transformaties te bevorderen op. Daarbij heeft het college geen zicht op de kosteneffectiviteit van het leegstandsbeleid. Het is volgens de rekenkamer daarom tijd de uitgangspunten en aanpak van het transformatiebeleid te heroverwegen. Dit schrijft de rekenkamer in het rapport 'Transformatie van Leegstaande Kantoren'. Het college kan zich niet vinden in de kritiek en legt de aanbevelingen grotendeels naast zich neer.

Van alle kantoorruimte in Amsterdam staat ongeveer 1,3 miljoen m2 leeg – zo’n 17% van de totale voorraad. Het college heeft de afgelopen jaren een breed scala aan instrumenten ingezet om de leegstand te bestrijden. Naar verwachting wordt deze collegeperiode ruim 296.000 m2 leegstaande kantoorruimte getransformeerd verdeeld over 32 locaties. Hotels zijn de meest populaire nieuwe bestemmingen, gevolgd door studentenhuisvesting.
Hoewel de geformuleerde collegedoelstelling om in de huidige collegeperiode 200.000 m2 leegstaande kantoorruimte te transformeren lijkt te worden gerealiseerd, is de rekenkamer kritisch over het gevoerde beleid: "Samenhangend beleid ontbreekt echter. Er is een budget van € 5 miljoen voor de transformatie van kantoren, maar dit budget is weinig transparant en aan het einde van de collegeperiode op, terwijl doelstellingen doorlopen tot 2020. Ook heeft het college weinig gereflecteerd op zijn aanpak tot nu toe. Het is de vraag of nog steeds de goede doelen worden nagestreefd en of de huidige mix van instrumenten de juiste is.""

De rekenkamer heeft knelpunten geconstateerd die de transformatie van kantoren belemmeren. Vanwege de vele bestuurlijke invalshoeken zou een samenhangend plan ontbreken: "Op uitvoerend niveau leidt dit soms tot tegenstrijdige opdrachten voor ambtenaren. Projectleiders hebben behoefte aan richtlijnen en hulpmiddelen om de betrouwbaarheid van de externe partijen te kunnen beoordelen, het nut van de eigen inzet te kunnen afwegen, de knoop door te hakken bij conflicterende collegeambities en willekeur te voorkomen. (..) Eigenaren van leegstaande kantoren missen een duidelijk aanspreekpunt voor transformaties en een gevoel van urgentie en betrokkenheid van het ambtelijk apparaat."
Het college voelt zich niet erg aangesproken door de kritiek, blijkt uit de reactie die in het rapport is opgenomen. Slechts één van de vijf aanbevelingen van de rekenkamer wordt enigszins omarmd.