ASVA wil maatregelen rond onveiligheid studentenflats

14.04.16
ASVA wil maatregelen rond onveiligheid studentenflats

Studentenunie ASVA gaat op korte termijn om tafel met gemeente en woningcorporaties om een oplossing te zoeken voor de onveiligheid op studentencomplexen. Bij het Studentenmeldpunt Onveilig Wonen werden in twee maanden tijd 52 incidenten gemeld verspreid over veertien locaties. Het betreft vooral wooncomplexen van de grote studentenhuisvesters Key en DUWO.

Het meldpunt ging twee maanden geleden online na een aantal ernstige incidenten. Dieptepunt was de verkrachting van een studente op de Wenckenbachweg. Naar aanleiding daarvan zijn in die omgeving camera’s geplaatst en is er extra toezicht gekomen. Volgens ASVA-voorzitter Xandra Hoek wordt daar nu ook goed gecommuniceerd met de bewoners over de manieren waarop de situatie verbeterd kan worden. Inmiddels is een verdachte aangehouden, die verantwoordelijk wordt gehouden voor ten minste drie recente verkrachtingen. Uit de meldingen op de website blijkt dat vanaf maar liefst veertien plekken in de stad onveilige situaties zijn gemeld. Hoek wil dat per complex wordt gekeken welke maatregelen er het best genomen kunnen worden om de veiligheid van de studenten te verhogen. “Studenten over de hele stad zijn doelwit geworden van inbrekers en onzuivere figuren. De complexen liggen vaak in uithoeken van de stad in onontwikkelde gebieden. De gemeente, woningcorporaties en politie moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen. Dat zoveel mensen zich onveilig voelen in hun woonomgeving is onacceptabel.”

Hoek zegt dat de uitslag van het meldpunt in elk geval serieus wordt genomen door gemeente en corporaties. “Nu moeten we rond de tafel om maatregelen uit te werken. "

De meeste meldingen via de website betrof inbraak: twintig keer. In acht gevallen werd iemand op het wooncomplex beroofd en vijf maal vond er een ander geweldsdelict plaats. Er kwamen vier meldingen binnen van seksuele intimidatie en aanranding. De meeste incidenten werden gemeld vanaf de complexen Bergwijkdreef (De Key, Diemen - containerwoningen) en de Spinozacampus (DUWO - Zuidoost, semi-permanente huisvesting).

De Key meldt dat het rapport van het Meldpunt bevestigt dat de acties die men al onderneemt ook nodig zijn. Die acties bestaan onder andere uit het ophangen van camera’s (bijvoorbeeld Wenckebachweg), regelmatige voorlichting aan de bewoners van de studentencomplexen om inbraken en insluiping te voorkomen, technische aanpassingen van toegangsdeuren en nooduitgangen van complexen en overleg met het stadsdeel, politie en de gemeente over de omgeving buiten de complexen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS