'Brief aan minister Blok'

12.11.12
'Brief aan minister Blok'

Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie en zijn collega Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, bestuursvoorzitter van de Rotterdamse corporatie Woonbron, vragen minister Blok voor Wonen na te gaan wat de gevolgen van de verhuurdersheffing zijn voor afzonderlijke corporaties. De Alliantie en Woonbron zullen de opgelegde verhuurdersheffing niet kunnen betalen uit de extra huurinkomsten en als gevolg hiervan ook veel minder kunnen investeren in woningen en wijken. Dit is slecht voor de woningmarkt.
Schuyt is lid van de PvdA. Wijbenga is lid van de VVD. Zij omarmen de nieuwe combinatie, zo schrijven beide directeuren aan de minister. Voorstellen om de woningmarkt vlot te trekken zijn volgens hen hoognodig. Maar ze zijn teleurgesteld over de extra verhuurdersheffing. De Alliantie voorziet voor 2014 een heffing van 32 miljoen euro. Daar staan slechts 10 miljoen aan extra huurinkomsten tegenover. Het beeld bij Woonbron is nog ongunstiger: 20 miljoen euro betalen en nauwelijks extra inkomsten. Het niet kunnen compenseren van de verhuurdersheffing wordt veroorzaakt door de keuze van de nieuwe coalitie om de maximale huur te baseren op de WOZ-waarde. Zelfs in de Noordvleugel van de Randstad, de sterkste woningmarkt van ons land, blijkt volgens de Alliantie dat de maximale huur op basis van 4,5 procent van de WOZ-waarde lager is dan de maximale huur, die op het huidige woningwaarderingsstelsel is gebaseerd. Dat effect wordt veroorzaakt door relatief lage WOZ-waarden in onder meer Almere en Amersfoort.
In het regeerakkoord wordt het werkterrein van corporaties verkleind. De nadruk komt te liggen op het bouwen en exploiteren van sociale huurwoningen. Zij onderschrijven de beperking van het speelveld, maar ze willen wel de ruimte houden om ook huur- en koopwoningen te bouwen voor lage middeninkomens met name in sleetse wijken als Amsterdam Nieuw-West. Marktpartijen staan niet te trappelen om in herstructureringsgebieden te investeren. Corporaties kunnen met een veel lager rendement genoegen nemen. Zonder investerende corporaties valt de wijkvernieuwing stil, zo schrijven Schuyt en Wijbenga.
Daarnaast staat in het regeerakkoord dat corporaties ‘onder directe aansturing van gemeenten’ komen. Wijbenga en Schuyt geloven wel in goede samenwerking met gemeenten, maar niet in het verplaatsen van het toezicht van het Rijk naar gemeenten. Verder vragen ze om aanpassing van de regelgeving om energiebesparende maatregelen, die nodig zijn in ruim 2 miljoen corporatiewoningen, te stimuleren. De verduurzaming gaat nu te langzaam. Bij het bepalen van de huur zou de duurzaamheid van de woning moeten meetellen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.