Overslaan en naar de inhoud gaan

CDA/D66: ‘Bouw versneld 25.000 woningen in Almere-Pampus’

Image

Coalitiepartijen CDA en D66 pleiten voor forse investeringen in woningbouw in Almere om de druk op de Amsterdamse woningmarkt te verminderen. Er moeten binnen enkele jaren 25.000 woningen in Almere-Pampus worden gebouwd. Goed voor een extra groei van Almere met vijftig- tot zestigduizend inwoners.

CDA-voorman Pieter Heerma spreekt over schrijnende omstandigheden op met name de Amsterdamse woningmarkt. De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit. Ook ontbreekt het aan voldoende sociale en middensegment huurwoningen. Almere Pampus kan er volgens hem aan bijdragen daar verandering in te brengen door meer betaalbare woningen te realiseren.

De bouw van extra woningen moet volgens beide partijen worden gecombineerd met een betere verbinding tussen Amsterdam en Almere. De aanleg van een brug en/of een tunnel vraagt om een miljardeninvestering. Volgens D66-voorman Rob Jetten kan daarvoor een beroep worden gedaan op het nog op te richten fonds voor structuurversterkende projecten. Pleidooien voor de zogeheten IJmeerverbinding zijn niet nieuw. In 2013 besloot het vorige kabinet hier pas weer naar te kijken in 2025. Volgens CDA en D66 groeit Almere zo snel, dat die discussie nu al moet worden gevoerd.