ChristenUnie ontfermt zich over betaalbare steden

11.03.19
ChristenUnie ontfermt zich over betaalbare steden

De overheid moet zich weer actiever gaan ontfermen over het betaalbaar en leefbaar houden van steden en dorpen, zo schrijft de ChristenUnie in een maandag gelanceerd actieprogramma. De kleinste regeringspartij pleit voor 'minder woningmarktbeleid en meer volkshuisvestingsbeleid'. Zo moet de overdrachtsbelasting voor koopstarters naar 0% en de overdrachtsbelasting voor beleggers omhoog naar het aloude 6%. Ook is de ChristenUnie als noodmaatregel voorstander van een zelfbewoningsplicht.

"Woningen zijn geen winstfabrieken. Het is niet goed als particuliere beleggers starters kansen ontnemen op de koopmarkt door bestaande koopwoningen op te kopen en vaak duur door te verhuren", aldus Kamerlid Carla Dik-Faber. Met fractievoorzitter Segers is zij van mening dat particuliere beleggers moeten worden ontmoedigd woningen op te kopen. Om starters weer een kans te geven op de grootstedelijke woningmarkt moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen een zelfbewoningsplicht te introduceren. Ook is de ChristenUnie voorstander van de uitgifte van een verhuurvergunning om wanpraktijken in de huurmarkt aan te pakken. De gemeente Groningen experimenteert daar al mee. Ook moeten stedelijke gemeenten terughoudend zijn met woningsplitsing en verkamering.

Voor wat betreft de sociale woningmarkt vindt Dik-Faber het belangrijk 'sociale huurwoningen te behouden en nieuwe woningen bij te bouwen'. De ChristenUnie wil daarom de uitverkoop van sociale huurwoningen staken. Alleen in wijken met een hoge concentratie sociale huurwoningen is transformatie naar sociale koop denkbaar. Om onder huurders 'energiearmoede' te voorkomen moeten huiseigenaren snel meer financieringsmogelijkheden krijgen om hun huizen woonlastenneutraal te verduurzamen. Ook moeten gemeenten het aandeel sociale woningen eerlijk verdelen over de stad en tussen steden en dorpen onderling.

Verder heeft de Verhuurdersheffing volgens de ChristenUnie zijn langste tijd gehad. "Dat wat als een tijdelijke heffing in crisistijd is ingevoerd, is verworden tot een structurele last voor woningcorporaties. Met grote gevolgen voor hun investeringscapaciteit, terwijl de bouw-, renovatie- en verduurzamingsopgaven levensgroot zijn. In een volgend regeerakkoord moet deze heffing daarom van tafel, waarbij afspraken worden gemaakt met woningbouwcorporaties over verduurzaming, renovatie, nieuwbouw en een bredere verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van wijken", aldus het actieprogramma.

De Woonbond vindt het plan van de CristenUnie om het beleggen in woningen aan banden te leggen een stap in de goede richting. De ChristenUnie heeft het ook over het afschaffen van de Verhuurdersheffing in de volgende regeerperiode."Dit heeft de afgelopen jaren honderden miljarden investeringskracht gekost bij corporaties, en is dus één van de grote oorzaken van de huidige woningnood. Daar moeten we eerder van af," aldus directeur Paulus Jansen. "In het kader van de verduurzaming komt er ook nog een enorme renovatiegolf aan. Als corporaties de woningnood aan willen pakken en miljoenen woningen gaan verduurzamen moet het kabinet dat wel mogelijk maken. Daar kunnen we niet mee wachten."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.