ChristenUnie ontfermt zich over betaalbare steden

11.03.2019
Image

De overheid moet zich weer actiever gaan ontfermen over het betaalbaar en leefbaar houden van steden en dorpen, zo schrijft de ChristenUnie in een maandag gelanceerd actieprogramma. De kleinste regeringspartij pleit voor 'minder woningmarktbeleid en meer volkshuisvestingsbeleid'. Zo moet de overdrachtsbelasting voor koopstarters naar 0% en de overdrachtsbelasting voor beleggers omhoog naar het aloude 6%. Ook is de ChristenUnie als noodmaatregel voorstander van een zelfbewoningsplicht.

"Woningen zijn geen winstfabrieken. Het is niet goed als particuliere beleggers starters kansen ontnemen op de koopmarkt door bestaande koopwoningen op te kopen en vaak duur door te verhuren", aldus Kamerlid Carla Dik-Faber. Met fractievoorzitter Segers is zij van mening dat particuliere beleggers moeten worden ontmoedigd woningen op te kopen. Om starters weer een kans te geven op de grootstedelijke woningmarkt moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen een zelfbewoningsplicht te introduceren. Ook is de ChristenUnie voorstander van de uitgifte van een verhuurvergunning om wanpraktijken in de huurmarkt aan te pakken. De gemeente Groningen experimenteert daar al mee. Ook moeten stedelijke gemeenten terughoudend zijn met woningsplitsing en verkamering.

Voor wat betreft de sociale woningmarkt vindt Dik-Faber het belangrijk 'sociale huurwoningen te behouden en nieuwe woningen bij te bouwen'. De ChristenUnie wil daarom de uitverkoop van sociale huurwoningen staken. Alleen in wijken met een hoge concentratie sociale huurwoningen is transformatie naar sociale koop denkbaar. Om onder huurders 'energiearmoede' te voorkomen moeten huiseigenaren snel meer financieringsmogelijkheden krijgen om hun huizen woonlastenneutraal te verduurzamen. Ook moeten gemeenten het aandeel sociale woningen eerlijk verdelen over de stad en tussen steden en dorpen onderling.

Verder heeft de Verhuurdersheffing volgens de ChristenUnie zijn langste tijd gehad. "Dat wat als een tijdelijke heffing in crisistijd is ingevoerd, is verworden tot een structurele last voor woningcorporaties. Met grote gevolgen voor hun investeringscapaciteit, terwijl de bouw-, renovatie- en verduurzamingsopgaven levensgroot zijn. In een volgend regeerakkoord moet deze heffing daarom van tafel, waarbij afspraken worden gemaakt met woningbouwcorporaties over verduurzaming, renovatie, nieuwbouw en een bredere verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van wijken", aldus het actieprogramma.

De Woonbond vindt het plan van de CristenUnie om het beleggen in woningen aan banden te leggen een stap in de goede richting. De ChristenUnie heeft het ook over het afschaffen van de Verhuurdersheffing in de volgende regeerperiode."Dit heeft de afgelopen jaren honderden miljarden investeringskracht gekost bij corporaties, en is dus één van de grote oorzaken van de huidige woningnood. Daar moeten we eerder van af," aldus directeur Paulus Jansen. "In het kader van de verduurzaming komt er ook nog een enorme renovatiegolf aan. Als corporaties de woningnood aan willen pakken en miljoenen woningen gaan verduurzamen moet het kabinet dat wel mogelijk maken. Daar kunnen we niet mee wachten."