Overslaan en naar de inhoud gaan

Convenant in Zaandam om huisuitzettingen te voorkomen

Image

Eerder huurachterstanden signaleren om uiteindelijk zoveel mogelijk huisuitzettingen te voorkomen. Die afspraak staat beschreven in het convenant ‘voorkoming huisuitzettingen’, dat afgelopen week is ondertekend door de gemeente Zaanstad, de woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard, ZVH en Parteon en de diverse sociale wijkteams.
De nieuwe werkwijze komt er op neer dat de woningcorporatie het sociale wijkteam inschakelt als huurders een huurachterstand van twee maanden oplopen en zij toestemming hebben gegeven hun gegevens aan het sociale wijkteam te verstrekken. Dit team gaat vervolgens het gesprek aan met de huurder of deze mee wil werken aan het oplossen van zijn schulden en eventueel onderliggende problematiek.
Jeroen Olthof, wethouder Zorg en Wonen is blij met het convenant. Dat geldt ook voor Hester van Buren, lid van de Raad van Bestuur van Rochdale: "‘De ondertekening toont aan dat alle partijen het belang zien van het vroeg signaleren van problemen. We gaan veel energie en aandacht stoppen in de samenwerking. De praktijk zal moeten uitwijzen of het werkt."
De aanpak in Zaanstad lijkt op de Amsterdamse 'VroegEropAf- methodiek.