Overslaan en naar de inhoud gaan

D66: ‘Negenduizend woningen per jaar erbij, topprioriteit voor middensegment’

Image

In Amsterdam moeten jaarlijks negenduizend woningen worden bijgebouwd. Dertig procent sociale nieuwbouw is daarbij voldoende. Woningbouw voor het middensegment krijgt van D66 topprioriteit, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma ‘Vrijheid in verbinding’.

Lijsttrekker Reinier van Dantzig gelooft ‘dat iedereen in Amsterdam dezelfde kans moet hebben en dus moet je er ook voor zorgen dat iedereen – ongeacht je inkomen of je achtergrond – dezelfde kans maakt op een huis’. “Dat  kan niet zonder dat we stevig durven in te grijpen in de markt, we zullen van betaalbare huizen voor starters en gezinnen met een middeninkomen absolute topprioriteit moeten maken door fors te bouwen, maar ook door de negatieve effecten van de markt te beteugelen met regulering zoals de opkoopbescherming van huizen”, aldus Van Dantzig. 

De afgelopen tijd heeft hij kenbaar gemaakt in het nieuwe college wel de wethouder van Wonen te willen worden. Er moet volgens hem in Mokum worden bijgebouwd als nooit tevoren. Op weg naar een stad met 1 miljoen inwoners is jaarlijks een toevoeging van negenduizend woningen noodzakelijk; twintig procent meer dan nu het geval is. De bouw van betaalbare woningen voor middeninkomens krijgt absolute prioriteit, zodat Amsterdam geen stad wordt van arm of rijk met niks er tussenin. De woningbouwprogrammering dient daarom te worden gewijzigd in 30 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en -koop, en 30 procent huur- en koop in het hogere segment. “We voegen meer woningen uit het middensegment in verhouding tot sociaal toe. Dit segment is momenteel in de stad onvoldoende beschikbaar, terwijl met name dit segment bijdraagt aan doorstroming vanuit de sociale huursector”, zo schrijven de Amsterdamse democraten. Een ruimer duur segment biedt volgens hen genoeg mogelijkheden om voldoende grondopbrengsten te genereren om de komende jaren door te bouwen.

Het D66-conceptverkiezingsprogramma kent tal van onderverdelingen. De helft van de nieuwbouw in het middensegment moet betaalbaar zijn voor inkomens tot 70.000 euro bruto per jaar. Zij reserveren bovendien dertig procent van de nieuwbouw in dat segment voor sociale koopwoningen tot 325.000 euro. Dertig procent van de toekomstige sociale nieuwbouw wordt bestemd voor jongeren en studenten. Ook moeten mensen in cruciale beroepen, in het bijzonder leraren, veel meer kans krijgen op een huur- of  koopwoning. En er moeten meer woningen specifiek voor senioren worden bijgebouwd. 

De democraten zien veel kansen voor versnelling van het planproces, onder meer door het vereenvoudigen van het eisenpakket bij nieuwbouw, vaste grondprijzen voor het middensegment en betere samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties en marktpartijen. Ook krijgen wooncoöperaties de ruimte. Ontwikkelaars worden gestimuleerd meer industrieel te bouwen. 

Kansen voor meer beschikbare en betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en starters liggen er volgens D66 ook in het creëren van doorstroming in de bestaande woningvoorraad. “We willen de doorstroming via de regeling 'Van groot naar beter' stimuleren, door een hogere verhuispremie, professionele wooncoaches, een publiekscampagne en regionale toepassing.” 

Voor wat betreft de corporaties steunt D66 de verkoop van corporatiewoningen; alleen als het percentage sociale huur in een buurt onder de 30 procent komt, dan wordt er in principe niet meer verkocht. Tot vijftig procent van de jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen kunnen worden toebedeeld aan bijzondere groepen, die niet op eigen kracht een woning kunnen bemachtigen. Denk aan statushouders, mensen die vanuit een instelling (weer) zelfstandig gaan wonen en mensen met een sociaal-medische urgentiestatus.

Om te zorgen dat de stad ook voor toekomstige generaties bewoonbaar blijft, maakt D66 van klimaat een eerste zorg. Isoleren krijgt prioriteit, zodat Amsterdammers in goede woningen met een lage energierekening wonen en de ‘voetafdruk’ vermindert.