Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Naam: Jolein Baidenmann
Beroep: Grondstoffenregisseur

Jolein Baidenmann is grondstoffenregisseur bij de Metropoolregio Amsterdam. Zij is onder andere aanjager van de werkgroepen Circulair Bouwen & Slopen en Circulair Inkopen. De MRA heeft forse circulaire ambities. Maar, waarschuwt ze aan het einde van het gesprek: “Transitieleer is een kwestie van lange adem. Zo gaat het met fundamentele veranderingen in de samenleving.”

 

‘De Metropoolregio Amsterdam behoort in 2025 tot de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa ‘, zo lezen we in het ‘Ontwikkelplan Circulair’ van de Metropoolregio Amsterdam. Of je daar veel voor moet doen is onduidelijk, maar de ambitie spat er in ieder geval van af. Vanaf 2017 is een klein team bij de MRA aan de slag om dit programma vorm te geven. Eén daarvan is grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann. Zij schreef mee aan het Ontwikkelplan Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam waarin ‘stippen op de horizon worden gezet’, ‘handen en voeten worden gegeven aan’, beginselen worden benoemd en roadmaps uitgestippeld. Het repertoire van de startnotitie.
 
De MRA wil de eigen inkoopmacht inzetten als breekijzer om de circulaire economie op te stoten in de vaart der volkeren. Jaarlijks koopt ze voor zo’n 4 miljard euro in. Dan kun je wel enige invloed uitoefenen. Baidenmann: “We hebben een mooie roadmap ontwikkeld die ambtenaren helpt om aan de slag te gaan met circulair inkopen en opdrachtgeverschap in de eigen organisatie. Daar gaan we in 2020 echt een start mee maken. We hebben nu ook vijf inkooppakketten benoemd, waaronder die voor asfalt en beton in bestratingsproducten. Op die inkooppakketten willen we toe naar circulaire minimumcriteria voor tenders. Daarbij kun je denken aan vermindering van CO2-uitstoot bij productie, mate van hergebruik bij projecten en de recyclingmogelijkheden van de te gebruiken materialen, maar ook aan andere eigendomsconstructies.”
In 2022 wil de MRA ten minste voor 10 procent circulair inkopen en in 2025 voor 50 procent.

Gebouw=materialendepot

Een ander traject is het Materialenpaspoort. Elke overheid (er zitten 32 gemeenten en twee provincies in de MRA) krijgt een gratis materialenpaspoort aangeboden voor een gebouw in hun gemeente of provincie. Zo’n paspoort is een digitale database met specificaties van de gebruikte materialen. Baidenmann: “We moeten gebouwen als een materialendepot gaan zien. Zo’n case helpt om daar binnen een gemeente ervaring mee op te doen. We werken daarin met Madaster (zie ook pag. 16). Vanuit de MRA zorgen we ook voor ondersteunende communicatiemiddelen en organiseren we twee keer een inspirerende kennismiddag. Mijn rol is dat ik dergelijke trajecten bedenk en coördineer.”

Grondstoffenstromen

Overheden die aan de slag gaan met circulair bouwen, denken al snel aan een fysieke of digitale marktplaats. Verwerking en het hergebruik van ‘reststromen’ is een cruciaal onderdeel van circulair bouwen. Baidenmann: “We merken dat dit onderwerp al snel op tafel komt. De praktijk leert echter dat het lang niet altijd handig is om dat zelf te organiseren. Of het schaalniveau is te klein, of er is te weinig vraag naar. Bovendien zijn er ook al bedrijven die zo’n functie vervullen of gaan vervullen. We inventariseren nu de voors en tegens. We komen nog met een notitie over dit onderwerp, waarin we de ‘best practices’ en ‘brilliant failures’ benoemen. “
Eerder publiceerde de MRA al een Grondstoffenatlas en diverse onderzoeken rondom de stromen biomassa, bouw- en sloopmateriaal, e-waste, plastics, textiel en luiers.

 


Lees ook in hetzelfde dossier:

De lange weg naar circulair bouwen
Hoe circulair is 'Circulair Buiksloterham'?
Circulair renoveren, kan dat? - Prijsvraag moet kennis en kunde bij corporaties vergroten
Madaster: materialen krijgen een identiteit
De Warren: wooncoöperatie realiseert duurzaam én circulair woongebouw

 
Fred van der Molen