NUL20 nr 33, juli 2007

Eerste verdieping

Het belang van groenOp de schop
Amsterdamse parken

Nieuw: Theo van Goghpark

Interview met landschapsarchitect Adriaan Geuze
‘Amsterdammers houden van bomen’

Geldgebrek en ellenlange inspraakprocedures frustreren aanleg van mini-oasen
Het drama van de postzegelparkjes

De comeback van het buurtpark

Het belang van groenNa jaren van bezuinigingen investeert de stad weer volop in nieuwe parken en plantsoenen. Nieuwbouwwijken als IJburg en Overhoeks in Amsterdam-Noord worden groener dan hun voorgangers. Hoe is die trendbreuk ontstaan? En welk effect heeft een park eigenlijk op de prijzen van woningen eromheen?

Tweede verdieping

Bouwproductie stokt vooral door overspannen situatie in bouwsector
Woningproductie blijft tegenvallen

Derde verdieping

Vorig interventieprogramma jongerenhuisvesting dateert uit 1975
HAT-eenheden leven voort

Tienduizenden lager opgeleide jongeren willen of moeten het ouderlijk huis uit

De komende tien jaar melden zich ruim zestigduizend jongeren op de Amsterdamse woningmarkt. Een groot deel van hen is lager geschoold. Nu al is het tekort aan jongerenhuisvesting nijpend. Daarom worden honderden woningen gelabeld, leegstaande kantoren omgebouwd en verrijzen er zonodig hele containerdorpen. Ook nieuwbouw van complexen met zelfstandige eenheden en het realiseren van begeleidwonenprojecten, zoals werkhotels en jongerenfoyers, staan op de agenda.

Vierde verdieping

Juiste omgang met de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van bewoners is niet vanzelfsprekend

De mantra van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ wordt ook in de woonsector mee gehumd. Stadsdelen reserveren buurtgebonden budgetten en corporaties organiseren prijsvragen voor leefbaarheidsprojecten van bewoners. Nieuw zijn de ‘meespraak’ en de tupperwareparty voor ‘empowerment’. Het is zoeken naar nieuwe bestuurlijke ‘omgangsvormen’. Maar knuffel bewonersinitiatieven niet dood, waarschuwen deskundigen.

Kort bestek

Eerste overzicht corporatie-investeringen in stedelijke vernieuwingsgebieden
Meer dan stenen alleen

De aan corporaties toebedachte taken worden steeds breder. De noodzaak om maatschappelijke prestaties te verantwoorden ook. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties heeft voor het eerst een poging gedaan om het totaal aan investeringen in de stedelijke vernieuwing te kwantificeren. Dus ook de investeringen in zogeheten ‘maatschappelijk vastgoed’, leefbaarheid en energiebesparing.

De leeskamer

Woonbarometer

Noord-Koreaanse bijval voor NUL20

Als ik ...

Institutionele verkokering
bedreigt gebiedsgerichte aanpakOp stap

Corporatiesector zorgt voor leerling-bouwplaatsen om opleiding vaklui te bevorderen
Metselaars en timmerlui gevraagd