Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Slag om bouwlocaties bedreigt middensegment huurmarkt
  De vraag naar vrijesectorhuur is groot. De bouw van deze woningen komt op stoom. Maar nu de markt aantrekt, dreigt dit segment opnieuw in de knel te komen. Dat geldt nog sterker voor gezinswoningen. Over de wetmatigheden van de markt en de wil van Den Haag om corporaties te beteugelen.

Tweede verdieping

 • Herbestemming schoolgebouwen
  Ze zijn te vinden in heel Amsterdam: oude schoolgebouwen die een woon- of woonwerkfunctie hebben gekregen. De laatste jaren krijgen scholen steeds vaker een exclusieve woonbestemming. In dit nummer stellen we drie recente projecten van divers pluimage voor: Lokaal Zuid, Amundsenhofje en een project van Soweto in de Pieter Nieuwlandstraat.
 • De grootste uitdaging voor Tom Bleker, de kantorenloods van Amstelveen, is naar eigen zeggen het verouderde kantorengebied Kronenburg. De leegstand is er hoog. Het goede nieuws is dat ontwikkelaars er graag aan de slag willen; het slechte nieuws dat het Luchthavenindelingsbesluit woningbouw vooralsnog onmogelijk maakt.
 • Herbestemming kantoren naar woningen blijft ingewikkeld
  Transformatie van leegstaande kantoren kan voorzien in 10 tot 15 procent van de woningbehoefte in de Metropoolregio Amsterdam. In theorie. Voormalige kantoorgebouwen omzetten naar woningen blijft op veel belemmeringen stuiten. Een tussenstand.

Derde verdieping

 • Consequenties nieuwe Huisvestingswet voor de Stadsregio Amsterdam
  Uiterlijk 1 juli moeten gemeenten de nieuwe Huisvestingswet hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Maar er sneuvelen ook tal van maatwerkregelingen en kleine gemeenten mogen minder woningen bestemmen voor eigen inwoners.
 • De tarieven van WoningNet worden op korte termijn niet verlaagd. Politici verenigd in de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam hadden de corporaties per motie opgeroepen de inschrijfkosten te verlagen. De corporaties staan pas open voor lagere tarieven wanneer WoningNet kostendekkend werkt.
 • Maar wachttijden lopen nog verder op
  Na jaren van oplopende stagnatie nam het aantal nieuwe verhuringen in de sociale huursector in 2014 iets toe. Maar het blijft onverminderd lastig om in de regio Amsterdam aan een sociale huurwoning te komen, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2014. En een kwestie van veel geduld: de gemiddelde inschrijfduur liep op tot 8,7 jaar en voor een woning melden zich vaak honderden geïnteresseerden.
 • Doorvoeren maximale verhogingen niet meer vanzelfsprekend
  De laatste twee jaar stegen de huren met zo’n 8 procent. Dit jaar matigen de woningcorporaties de huurverhogingen, de een meer dan de ander. Amsterdamse corporaties ontzien daarbij vooral de lage inkomens met een hogere huur.

Vierde verdieping

 • Na studenten nu ook woningen voor jongeren en gezinnen
  In Zuidoost gaan de heimachines weer aan de slag. Naast de bouw van zelfstandige woningen voor jongeren starten commerciële partijen als AM en BPD dit jaar met de bouw van meer dan tweehonderd eengezinswoningen. Rond de zomer wordt duidelijk wie volgend jaar de 150 nieuwe woningen aan de Karspeldreef gaat bouwen.

Kort bestek

 • Onderzoek naar bewonersparticipatie Vernieuwing Bijlmer
  Bij de beleidsontwikkeling van de vernieuwing van de Bijlmer speelden bewoners nauwelijks een rol. Maar uiteindelijk hebben ze meer invloed gehad op het resultaat dan ze zelf veelal denken. Deze conclusie trekt Patrick van Beveren in zijn proefschrift ‘Bewonersparticipatie in de Bijlmermeer’. Het zou volgens hem goed zijn het effect van participatie beter in kaart te brengen.
 • 629 koop en huurstudio's voor studenten
  Villa Mokum is klaar. In het Amstelkwartier staan in V-formatie vier appartementencomplexen met 629 koop- en huurstudio's voor studenten. De woningen zijn betaalbaar maar klein. Maar wellicht gaan de bewoners de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes en de riante binnentuin als het verlengde van hun woning beschouwen. Die binnentuin wordt een parkje: het gras is ingezaaid, de boompjes geplant, de hardhouten banken geplaatst.

Woonbarometer

 • De woningmarkt in Amsterdam is weer booming. Huizenprijzen stijgen, beleggers staan te dringen en de koopvoorraad neemt sterk af. In 2014 werd een recordaantal van 5203 woningen in aanbouw genomen. Die trend zet dit jaar door.

De nieuwe ontwikkelaars

 • Zes vragen voor nieuwe ontwikkelaars: VORM
  De nazaten van de Rotterdamse timmerman Daan van der Vorm bouwen al bijna honderd jaar aan Nederland. Wat denkt VORM voor Amsterdam te kunnen betekenen? “We houden van de dynamiek van de stad en bouwen graag mooie huizen op mooie locaties. Ook in het moeilijke Amsterdam”, zo zegt directeur Hans Meurs.

Focus

 • Studenten in de wijk: Academie van de Stad en VoorUit
  Al jaren worden studenten in achterstandswijken gehuisvest waar ze in ruil voor woonruimte maatschappelijke taken vervullen. Organisaties als VoorUit en Academie van de Stad zijn de motor achter deze projecten. Het aantal projecten blijft zich op zowel stedelijk als landelijk niveau uitbreiden. Met de groei van deze initiatieven neemt ook de behoefte toe om beter in kaart te brengen wat het effect is van al deze inspanningen.