Honderden kavels voor zelfbouw

24.09.2011

Honderden kavels voor zelfbouw

Zaterdag 24 september presenteerde wethouder Maarten van Poelgeest van Amsterdam de langverwachte kaart met de aangekondigde 'kavels voor 1000 woningen.' De gemeente breekt daarmee met een lange traditie waarin corporaties en grote projectontwikkelaars in Amsterdam praktisch alle woningen bouwden. Nu deze partijen geen geld meer hebben moeten particulieren het stokje overnemen.

Op de kavelkaart staan de lapjes grond waarop de komende jaren kavels worden uitgegeven. Dit jaar nog komen zo'n 300 locaties beschikbaar in onder andere de Houthavens, op Zeeburgereiland, de Zuidas, Buiksloterham. Een kwart daarvan wordt aan particulieren uitgegeven, de rest aan collectieven. Dat zullen veelal groepen particulieren zijn, maar op sommige locaties kunnen ook aannemers, kleine ontwikkelaars of nieuwe woningcorporaties inschrijven. Tot 2014 gaat het om duizend woningen.

Zelfbouw moet een belangrijke pijler worden van de Amsterdamse woningproductie. Daartoe moet wel overeenstemming met de partijen die op dit moment de grondposities hebben ingenomen, meestal corporaties. Mede daarom staan op de kaart veel plekken nog aangemerkt als 'zoeklocatie'. Dezelfde typering treft het nog niet bestaande IJburg 2.
Sommige corporaties zitten inmiddels in hun maag met grondposities, waar al miljoenen op zijn afgeschreven. De kans dat zij daarop zelf op korte of zelfs middellange termijn gaan bouwen is klein. Dat geldt bijvoorbeeld voor de geplande locatie Blok 0 in de Houthavens van Stadgenoot. De corporatie gaat deze locatie omzetten in zelfbouwkavels. De corporatie ziet daarbij voor zichzelf een rol weggelegd als regisseur, bemiddelaar en soms mede-investeerder. Een advertentiecampagne om deze locatie onder de aandacht te brengen is deze week gestart.  

Van Poelgeest geeft in Het Parool aan dat hij meer ontwikkelaars wil bewegen de grond beschikbaar te stellen voor partijen die wel bouwen.

De eerste zelfbouwkavels worden 29 en 30 oktober uitgegeven op de eerste Zelfbouwmarkt bij Strand West in De Houthaven. 


Zie www.amsterdam.nl/zelfbouw
Zie ook: Stadgenoot wijzigt plannen voor de Houthavens
Info zelfbouwkavels Zeeburgereiland op 24 september