Huurders Netwerk Amsterdam vraagt om verbod op vakantieverhuur in heel Amsterdam

27.05.2020
Image

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) roept de gemeente op om alsnog over te gaan op een algeheel verbod op vakantieverhuur in de stad. Het voorstel van de gemeente om vakantieverhuur per 1 juli in drie wijken te verbieden vindt de belangenorganisatie van huurders onvoldoende. Amsterdam zou net als de gemeente Den Haag een algeheel verbod moeten invoeren.

"In afwachting van een nieuwe wet voor toeristisch verhuur kunnen gemeenten een totaal verbod invoeren. Den Haag grijpt die kans. Wij begrijpen niet waarom dat in Amsterdam niet gebeurt", zo zegt Dingeman Coumou, woordvoerder van het HNA. Hij ziet zeven redenen voor een algeheel verbod, waaronder 'sterk verminderde woningvoorraad voor woningzoekenden'. Met een gemiddelde prijs van 253 euro per nacht staat Amsterdam bovenaan de lijst van lucratieve vakantieverhuurlocaties in Europa. Ondertussen zijn zestigduizend mensen op zoek naar een woning in Amsterdam. "Dit valt niet met elkaar te rijmen. Woonruimte is bedoeld om mensen in te laten wonen. Vakantieverhuur is een bedrijfstak geworden en slokt een aanzienlijk deel van de wooncapaciteit op", aldus Coumou.

Een ander argument heeft te maken met overlast. Het college erkent dat 'de leefbaarheid van de woonomgeving sterk onder druk staat door het toegenomen aantal toeristen dat in woningen logies vindt', maar volgens het HNA wordt het probleem slechts verplaatst door vakantieverhuur alleen in drie wijken (Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en Grachtengordel-Zuid) te verbieden. Volgens Coumou kent Amsterdam nog zeven andere wijken waarin de toeristische druk zeer hoog is en waar de leefbaarheid door bezoekers matig is. "Ook daar staat de toeristische draagkracht daar ernstig onder druk."

Andere argumenten die het HNA noemt zijn de falende handhaving, de monocultuur gericht op toeristen, de onmogelijke bestrijding van het coronavirus door geheimhouding en het stelselmatig overtreden van de wet door de gemeente door verhuur via platforms als Airbnb toe te staan zonder vergunningsplicht.

Update 2 juni:
De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat strikt genomen vakantieverhuur niet meer is toegestaan sinds de uitspraak van de Raad van State, maar dat men niet actief handhaaft als dit incidenteel voorkomt. Wethouder Martijn Balster: "Zodra de wet er is, hopen we verhuur tijdens de vakantie te reguleren. Mensen moeten in de toekomst hun huis kunnen verhuren als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan, maar wel binnen duidelijke grenzen."